Bestemming 'Gat van Palace' nog even niet besproken | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Even overleg tussen Bas Knapp en zijn fractievoorzitter. Wel of geen extra vergadering afdwingen? | Foto: W. Siemerink
Even overleg tussen Bas Knapp en zijn fractievoorzitter. Wel of geen extra vergadering afdwingen? | Foto: W. Siemerink (Foto: Wim Siemerink)

Bestemming 'Gat van Palace' nog even niet besproken

  Politiek

De laatste raadsvergadering voor het reces bleek uiteindelijk niet de laatste te zijn. Wel was het opnieuw een uiterst langdurige bijeenkomst met uitgebreide inhoudelijke discussies. Pas op slag van middernacht sloot burgemeester Hermans de beraadslaging af.

Bij het vaststellen van de agenda kwam er een verzoek om een agendapunt toe te voegen, maar dat stuitte op weerstand. 'De bijbehorende stukken zijn pas deze middag rond 17.00 uur aangeleverd. We hebben ons dus niet goed kunnen voorbereiden en zijn daarom niet in staat om hierover zinvol over te debatteren', was niet alleen de mening van Theo Alkemade (CDA), maar ook van een meerderheid van de gemeenteraad.

Zonnepark

Het betreffende voorstel kwam van Bas Knapp (VVD). Hij vond het vergunning verlenen voor een zonnepark op het Landgoed Klein Leeuwenhorst van groot lokaal belang en wilde dit dus als een extra agendapunt toevoegen. Dit omdat tijdens de rondetafelbijeenkomst was gebleken dat door te traag handelen van de gemeente de subsidieverstrekking aan dit project in het geding zou komen.

Bij het RTG werd door wethouder Van den Berg de verwachting gewekt dat een snelle behandeling toch nog mogelijk zou zijn. Kort voor de raadsvergadering stuurde de griffie daarom belangrijke stukken hierover naar de raadsleden. Wethouder Van der Berg wees er op dat dit niet alleen de duurzaamheidsportefeuille aangaat maar dat ook de Ruimtelijke Ordening hierbij belangrijk is.

Aanvankelijk leek het behandelen dus doorgeschoven te worden naar september, omdat PvdA, GL, CDA, NZL en LSN dit initiatief van de VVD niet wilden honoreren. Later op de avond kwam een zeer gedreven opererende Bas Knapp erop terug. Hij achtte een snelle behandeling van bijzonder groot belang en niet alleen omdat dit een duurzaamheidsinitiatief van een inwoner betreft. Hij lanceerde het voorstel om heel snel een extra raadsvergadering uit te schrijven.

Omdat vergaderen in de gelegenheidsraadzaal van de Duinpan zijn beperkingen heeft, kon dit niet op de gewenste zeer korte termijn. Uiteindelijk werd, ondanks aangekondigde vakanties, voor donderdag 25 juli de extra vergadering op de agenda geplaatst.

Zeewaardig

Bij het raadsvoorstel over de noodzakelijke correcties in het ontwerpbestemmingsplan Zeewaardig bleek dat het Gat van Palace en Esplanada, zoals iedereen weet eigendom van Ronnie van de Putte, een aparte behandeling geniet. Het raadsvoorstel liet de eigendommen van Bever Holding, vanwege geldende procedurevoorwaarden, nog even buiten beschouwing. De termijn met mogelijkheid tot reageren zou voor Bever Holding later zijn ingegaan, omdat het college toen nog met hen in gesprek zou zijn geweest. Theo Alkemade (CDA) redeneerde dat hierdoor in september een bestemmingsplan wordt vastgesteld dat mogelijk in een later stadium weer opnieuw ter visie zal moeten worden gelegd. Hij wilde de vaststelling van Zeewaardig pas in de raad van november en dan inclusief 'het Gat van Palace'.

Milde kritiek

Mevrouw van Vossen (NZL) had milde kritiek op het voorstel. Haar partij verwachtte nog een toevoeging aan de toelichting betreffende de problemen van de bestemming in de Gasthuissteeg. Zij bepleitte echter wel de voortzetting van de procedure om in ieder geval gedeeltelijk te repareren. Zij wilde echter van de wethouder welke maatregelen zijn genomen om binnen de ambtelijke organisatie het maken van storende fouten te voorkomen. De wethouder kon daar echter geen concreet antwoord op geven. Hij achtte foutloos werken door zijn ambtenaren in dit verband heel moeilijk te realiseren, maar meende dat er nu zorgvuldiger naar gekeken gaat worden. Op de vraag waar nu precies lering is getrokken en hoe fouten gaan worden voorkomen moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij benadrukte wel dat aan de wens om de eerdere bestemmingen snel te herstellen, te willen voldoen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>