Contact

Noordwijkerhouts weekblad

Ambachtsweg 7a
2220 CB Katwijk
T. 071 - 402 29 01

Oplage 8.000.

Noordwijkerhouts weekblad
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Hennie Olthof
T. (071) - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

o.v.v. Noordwijkerhouts weekblad.
Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur.

Hoofdredactie:

Afbeelding

Teuntje van Delft
T. 06 - 127 464 78
t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

Redactie:

Afbeelding

Caroline Spaans
T. 06 - 307 912 60
redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 10.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie.

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij het gemeentehuis, de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar& van Halen en in de Zilk bij de SPAR. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.