Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Peter van Bockhove: &#39;toekomstige generaties niet met financi&euml;le problemen opzadelen&#39;.&nbsp;</p>

Peter van Bockhove: 'toekomstige generaties niet met financiële problemen opzadelen'. 

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Gemeenteraad in grote meerderheid voor herbouw zwembad

Wel of niet een tweede zwembad in de gemeente Noordwijk? Een onderwerp dat in de gemeente nogal wat verschillende reacties opleverde. Maar voor de gemeenteraad beperkt onderwerp van discussie bleek. 

Waar van verschillende kanten kritiek werd geuit op het ontbreken voor een visie op lange termijn, stapten de politieke partijen er probleemloos over heen. In gezamenlijkheid dienden PUUR. PvdA, NZL, D66, Doen en de VVD een initiatiefvoorstel in waarin de herbouw van de Schelft inclusief een basaal zwembad werd voorgesteld.

Vanuit de bevolking waren eerder al verschillende reacties geuit. Vooral het feit dat de voormalige gemeente Noordwijkerhout had afgezien van reserveringen voor de herbouw van deze belangrijke voorzieningen oogstte in verschillende kringen behoorlijk kritiek. In dat verband blijkt overigens dat de brand nog soelaas biedt doordat de verzekeringsgelden een fraaie basis vormen voor het kunnen uitvoeren van een herbouw.

Herbouw zonder zwembad

De eerder uitgebrachte perspectiefnota voorzag in herbouw van De Schelft zonder zwembad. Die herbouw was in de ogen de verschillende gebruikers echter noodzaak. Een motie, vooral op basis van emotie, dwong het college om te zoeken naar meer financiële ruimte. Die werd gevonden in het toevoegen van meer kostendragers zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum en het toevoegen van gebruiksmogelijkheden in een zogenaamde flexibele schil, ruimten met extra verhuurmogelijkheden. 

Daarnaast moeten gebruikers een belangrijke bijdrage leveren via zelfwerkzaamheid. Tevens zouden duurzaamheidsprojecten voor lastenverlichting moeten zorgen. Dit naast een zogenaamde hybride dekking waarbij een greep wordt gedaan in de reserves van de gemeente. 

Kroon

De dekking voor na 2015 ontbrak. Dat bracht fractievoorzitter Van Bockhove (LSN) er toe op voorhand er bij de burgemeester op aan te dringen om deze beslissing op basis van artikel 273 van de gemeentewet binnen 48 uur door de Kroon te laten vernietigen. Omdat hij toekomstige generaties niet met financiële problemen wilde opzadelen. Een opmerkelijke actie die echter geen steun vond.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad sprak zich uit voor herbouw van de Schelft inclusief een zwembad.

Meer berichten