Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pixabay

Padua schroeft bouw fors op

In voorgaande jaren bouwde woningstichting Sint Antonius van Padua gemiddeld 30 sociale woningen per jaar. Dit jaar zijn dat er 108 op drie verschillende locaties. Tot 2030 wil Padua 700 woningen aan haar huidige woningvoorraad toevoegen.

Directeur-bestuurder Merlien Welzijn: “Wij onderzoeken mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen. Onze conclusie is dat de mooiste en snelste manier het bouwen van nieuwe woningen is. Dat zorgt dat onze huurders door kunnen stromen naar betere passende woningen. De nieuwe woningen worden met voorrang aangeboden aan huurders die een sociale huurwoning van ons achterlaten en aan inwoners van de gemeente Noordwijk. Hierdoor komen er weer woningen vrij voor de andere woningzoekenden die vaak al jaren wachten.” Essentieel is dat er door inspanningen van de gemeente, Padua en andere betrokkenen nieuwe bouwlocaties worden opgespoord en vastgelegd, want de woningstichting is bijna klaar met de bouw van de woningen op het BAVO terrein. De nieuwbouwlocatie Het Zilt in De Zilk zijn in een ver gevorderd stadium. Aan de Schippersvaartweg is gestart met de daar te bouwen woningen. Ook die worden aangeboden aan huurders van de stichting die een woning achter laten en andere inwoners van Noordwijk. “Het is en blijft van essentieel belang dat wij snel zicht krijgen op vervolglocaties. Die zijn er op dit moment niet. Een pijnlijke constatering want de aanloop naar daadwerkelijk kunnen bouwen is vaak erg lang”. Het gevolg: blijvend oplopende wachtlijsten. “In onze regio moeten woningzoekenden ruim 6 jaar wachten op een huis. Hoe hoog de nood is zagen wij bij de 30 woningen die wij op het Bavo terrein hebben gebouwd. Er kwamen ruim 1.000 gegadigden op af.”

Meer berichten