Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Politiek

Nieuwe initiatieven voor minimabeleid

De maandelijkse samenkomst met lokale en regionale pers was ook deze keer een digitale bijeenkomst. Dinsdag 6 april werd door het college o.a. melding gemaakt over aanpassingen in het lokale minimabeleid. Dat geldt voor ouders met kinderen maar ook voor volwassenen die van een minimaal inkomen moeten zien rond te komen.

De gemeente Noordwijk verruimt de huidige regeling op een aantal knelpunten en wil proberen dit actief aan de man te brengen. Dus het gebruik ervan wordt vanaf nu niet meer alleen bij de doelgroep zelf neergelegd. Dit omdat er ook in Noordwijk veel gezinnen zijn die moeten rondkomen met minder dan 120% van een bijstandsuitkering. Waarbij het in onze gemeente bijvoorbeeld zou gaan om 5% van de eenoudergezinnen.

Wethouder Salman legde uit dat kinderen van betreffende gezinnen, die dan moeten leven van zo’n 1200 tot 1300 euro per maand, recht hebben om extra voorzieningen. Zodat ze op hun verjaardag altijd een cadeautje kunnen krijgen, altijd met schoolreisjes mee kunnen of gewoon lid kunnen worden van de sportclub. Hij merkte wel op dat er nog altijd veel schroom blijkt te zijn om een aanvraag daartoe te doen via de geldende Doe Mee-regeling. Vandaar de keuze van het college voor een proactief beleid.

Ommetje

Burgemeester Wendy Verkleij maakte melding van veel enthousiaste reacties op haar uitnodiging om met haar een ommetje te maken. Ook meldde zij dat Noordwijk via de Brede Maatschappelijke Alliantie op zoek is naar meer mogelijkheden die helpen Noordwijk sterker te Maken in de coronacrisisperiode.

Try-outs en fieldlabs

Zo’n 20 Noordwijkers vanuit onderwijs, welzijn, zorg, retail, sport en horeca buigen zich over de uitdagingen die zich voordoen in tijden van corona. De burgemeester kondigde een aantal initiatieven aan met zo nodig try-outs en fieldlabs op het strand, in de Muze en op andere plekken.

Integriteit

Ook komt zij binnenkort met antwoorden op de vragen die zijn gesteld betreffende het integriteitsbeleid van het college. De burgemeester sprak van beperkt zicht in de wat kleine achteruitkijkspiegel en heel veel toekomstig perspectief als men door de grote voorruit kijkt. Wat vrij vertaald kan worden uitgelegd als haar conclusie dat terugkijken niet veel oplevert en vooruitkijken van het grootste belang is.

De burgemeester bevestigde dit met de uitspraak dat het er vooral om gaat wat Noordwijk nodig heeft en dat zij zich nadrukkelijk wil verdiepen in het heden en de toekomst.

Meer berichten