Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Archief
Politiek

NZLokaal wil perspectief voor evenementen

Heel langzaam lijkt er toekomstperspectief voor een periode waarin er iets van het normale leven kan terugkeren. Waarbij winkeldeuren weer verder open kunnen en langzaamaan ook gasten en bezoekers weer welkom kunnen worden geheten.

Veel lokale winkeliers, horecaondernemers en andere dienstverleners hopen zo snel mogelijk een graantje kunnen gaan meepikken als alles weer een beetje normaal wordt.

De Noordwijkse politiek bleek eerder bereid om noodlijdende ondernemers financieel te steunen maar daarnaast doen zich ook praktische problemen voor. Zoals uit steeds weer afgelasten en uitstellen van de gebruikelijke publieksevenementen. Waar niet alleen ondernemers hun voordeel mee doen maar waar de inwoners ook naar uitkijken.

Regelgeving

Wally Rodenburg van NZLokaal stelde deze week namens zijn fractie in de gemeenteraad schriftelijke vragen aan het college van B&W. Omdat zoals hij het verwoordde, ‘de organisatoren van kleine- of grotere evenementen inmiddels al weer staan te popelen om in actie te komen.’

Maar Rodenburg stelt tegelijkertijd vast dat er zich bij voorbaat al ernstige beperkingen voor doen, als gevolg van de geldende regelgeving. Een huidige Covid 19-maatregel schrijft voor, dat een evenementenvergunning niet eerder afgegeven wordt, als dat de laatste beperkende maatregel is afgekondigd. Maar de daaruit volgende vertraging acht hij uit praktische overwegingen zeer onwenselijk.

Perspectiefgesprek

Daarom dringt hij er bij de burgemeester op aan om een perspectiefgesprek over evenementen te voeren binnen onze Veiligheidsregio in het kader van ‘stel dat’. Daarnaast vraagt hij aan het college of het niet mogelijk is om nu al met de bekende organisatoren van jaarlijkse lokale evenementen in gesprek te gaan en te overleggen wat nog dit jaar wel of niet mogelijk is. Hij doet bovendien een oproep om vooral de formele aanvraagtijd bij vergunningverlening tot het uiterste te beperken. Ten slotte stelt hij de vraag of het college dan bereid is om mogelijk medio mei de organisatoren een evenementenperspectief te bieden met behulp van een zogenaamde ‘stel dat-routekaart’.

Voorbereiding

Wally Rodenburg verduidelijkt: Om te komen tot een mooi resultaat hebben organisatoren nu eenmaal voorbereidingstijd nodig. Denk alleen maar eens aan het opstellen en indienen van een door de gemeente vereist veiligheidsplan, alvorens er een vergunning kan worden verleend. Maar ook het werven en instrueren van de nodige vrijwilligers. Hij eindigt met een hartenkreet: ‘Trek met de organisatoren van de diverse evenementen samen op en geef hen houvast door het bijstellen van b.v. de tijdslimieten. Laat hen de aanvragen alvast doen, bespreek deze en behandel ze vervolgens flexibel. Wacht alstublieft niet tot het laatste moment.’

Gezien de situatie leeft er de wens dat hierbij door het college niet de maximale ruimte tot beantwoording van deze vragen zal worden benut. Maar dat gezien de situatie, men nu heel snel zal reageren.

Meer berichten