Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Vanuit de Raad vroeg Rommie van Dokkum (PvdA) om meer aandacht voor natuur en cultuur. | Foto: Wim Siemerink</p>

Vanuit de Raad vroeg Rommie van Dokkum (PvdA) om meer aandacht voor natuur en cultuur. | Foto: Wim Siemerink

(Foto: Wim Siemerink)
Politiek

Politiek loopt nog niet warm voor concept Omgevingsvisie

De politiek werd deze week opnieuw bijgepraat over het concept van de nieuwe Noordwijkse Omgevingsvisie zoals die er nu is na een uitgebreide bewonersparticipatie en inbreng van de maatschappelijke organisaties.

Voormalig Noordwijk kende al een eerder exemplaar waarin Noordwijk 7 Sterren-Badplaats werd gelanceerd. Na de fusie ging die in de versnipperaar en er werd in 2019 gestart om te komen tot een nieuw exemplaar.

De gedachte is opnieuw dat in een omgevingsvisie de inbreng van de inwoners van groot belang is. Vanuit de bevolking meldden zich, na een oproep om mee te doen, 150 inwoners die op persoonlijke titel in 22 teams aan de slag gingen om hun bijdrage te leveren aan het belangrijke document. Bovendien werd een groepje scholieren erbij betrokken omdat voor hen de toekomstvisie van de fusiegemeente Noordwijk van groot belang wordt geacht.

Vijf thema’s

Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een visie waarin niet zeven maar vijf belangrijke thema’s worden belicht. die thema’s zijn respectievelijk: Wonen, Een betrokken samenleving, Een ondernemende gemeente, Duurzaamheid en Identiteit. De doelstelling is een bijdrage leveren aan ‘gelukkig zijn in Noordwijk’.

Onder het motto ‘samen maken wij de toekomst van Noordwijk’ wil het college het beoogde ‘gelukkig zijn’ op allerlei terreinen voor elkaar krijgen. Opnieuw werd aangekondigd dat het in Noordwijk, bij initiatieven vanuit de bevolking en het bedrijfsleven, vanuit het gemeentehuis altijd ‘Ja, mits’ moet zijn en nooit ‘Nee, omdat’.

Geen verrassingen

Al met al leverde deze nieuwe versie geen verrassende nieuwe koers op. Vanuit de politiek werd daarom nogal zeer terughoudend en in feite enigszins teleurgesteld gereageerd. De onderwerpen tijdens het vragen stellen waren vooral de samenwerking in de regio, het natuur- en milieuaspect, de lokale sport en sportaccommodaties en de inbreng van lokale maatschappelijke organisatie. De nadruk kwam uiteindelijk te liggen op de eigen identiteit van het huidige Noordwijk waarin bijvoorbeeld sport, landschap, natuur en cultuur een eigen plaats in zouden nemen.

Beeldvorming

De algemene opvatting bleef toch dat het een vrij algemeen verhaal betreft. Wethouder Sjaak van den Berg was optimistischer en probeerde de politiek te overtuigen dat het vervolg belangrijk is omdat dit een eerste concept betreft om te komen tot een visie. Hij maakte duidelijk dat er vervolgens nog een omgevingsprogramma moet worden vastgesteld en tot slot zal een duidelijk omschreven omgevingsplan voor de daadwerkelijke uitvoering van deze toekomstvisie borg moeten staan. Het ging deze avond in feite om de beeldvorming want de uitgebreide politieke discussie volgt in een later stadium. Er komt dus nog zeker een vervolg op de beeldvorming voordat het uitmondt in een definitief raadsvoorstel.

Het laatste woord over wensen en gedachten, betreffende de toekomst van de gemeente Noordwijk, is dan ook nog niet gezegd.

Meer berichten