Schijnwerpers Monitor opnieuw op Noordwijk
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Wethouder Sjaak van den Berg  beheert nu de portefeuille RO  na het plotselinge vertrek van Henry de Jong. | Foto: WS
Wethouder Sjaak van den Berg beheert nu de portefeuille RO na het plotselinge vertrek van Henry de Jong. | Foto: WS (Foto: )

Schijnwerpers Monitor opnieuw op Noordwijk

Zogenaamde spoedzoekers, wanhopig op jacht naar woonruimte, zijn bepaald geen exclusief probleem voor de gemeente Noordwijk. Dat werd in een uitzending van de Monitor opnieuw meer dan duidelijk geaccentueerd. Oorzaak en gevolg werden in volle omvang in beeld gebracht. Waarbij 2 Noordwijkerhoutsen situaties nadrukkelijke werden belicht.

Betaalbaar wonen is al lange tijd een nauwelijks op te lossen probleem. Het is dan ook niet alleen te wijten aan het stilvallen van bouwactiviteiten door de economische crises die zich na 2008 liet gelden. De arbeidsmigratie, de opvang van statushouders en de wens van jongeren om al vroeg zelfstandig te gaan wonen, de verhuurbelasting voor corporaties, de marktwerking,comfortnormen en de huidige huisvestingswetgeving spelen allemaal hun belangrijke rol.

Daarnaast is de explosie van echtscheidingen en de keus van samenwonenden om separaat verder te gaan blijft volgens de opiniemakers een niet te onderschatten probleem. Vooral omdat daarbij vaak ook gaat om vechtscheidingen met alle gevolgen voor mogelijk aanwezige kinderen van dien. De eigen verantwoordelijkheid van betrokken mensen is daarbij natuurlijk een eerste vereiste zo werd in de uitzending ook duidelijk. Maar al te vaak is hulp van maatschappelijke instanties bij het vinden van oplossingen voor veel van hen de enige uitweg. Het inzetten van vakantiewoningen, leegstaande kantoren of bedrijfshallen waren opportunistische ideeën. Waaraan in de uitvoering nog al wat haken en ogen blijken te zitten.

Knip- en plakwerk

De genoemde uitzending ging aanvankelijk over Noordwijk maar bleek uiteindelijk toch te gaan over het landelijke probleem. Opvallend detail in de uitzending was de expliciete melding dat de Noordwijkse wethouder Dennis Salman geen medewerking wenste te verlenen. In een persbijeenkomst zei Dennis Salman daarover: ‘Dat klopt. Er is bij het college gebrek aan vertrouwen aan de objectiviteit bij de redactie van de Monitor. Dat hebben we hen enkele jaren terug direct na de vorige uitzending waaraan we toen wel medewerking verleenden, al laten weten. Dat was een ervaring van zeer selectief knip- en plakwerk in hun opnames’.

Bij politieke partijen in Noordwijk is het bouwen van tijdelijke woningen al lange tijd een actueel onderwerp . Na het vertrek van wethouder de Jong is de portefeuille Ruimtelijke Ordening de verantwoording van wethouder Sjaak van den Berg . Die in dezelfde persbijeenkomst liet weten heel hard bezig te zijn om snel tijdelijke woningen te realiseren. Waarbij de problemen van de coronacrises voor hem een extra belasting zijn.

Snel realiseren

Hij noemde voorzichtig de mogelijkheid om samen met woningcorporatie Sint Anthonius van Padua op locatie De Zeestroom een deel tijdelijke huisvesting te realiseren. Maar benadrukte dat er naar meer mogelijkheden onderzoek wordt uitgevoerd. Sjaak van den Berg: ‘We zetten in op snel realiseren en doen dit natuurlijk vertrouwelijk in nauw overleg met de woningbouwcorporaties. We zoeken in eerste instantie vooral binnenstedelijke oplossingen zodat we niet een langdurige procedure via de provincie Zuid Holland hoeven af te wikkelen. We zetten in op snelheid om woningbouw van de grond te tillen. Niet alleen voor de spoedzoekers maar ook andere woningzoekenden. Zoals de ruim 250 woningen in Bronsgeest.

Onthutsend

Vanuit PUUR kwam deze week opnieuw openlijke kritiek op de woningbouw aanpak alsook op de genoemde Tv-uitzending. In een persbericht meldt de partij: Onthutsend was het om te zien dat de wethouder Salman zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat door niet deel te nemen aan de discussie in het programma De Monitor. Over de uitvoering van woningbouw schrijft men: ‘Ondanks de grote, stijgende vraag naar woningen is het aantal woningen gedaald, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, in 2019 met 10% en in 2020 met ca. 50%’. In verband daarmee worden door PUUR hierover opnieuw een zevental schriftelijke vragen ingediend. Die te zijner tijd gaan worden beantwoord.

Meer berichten