Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto:
Pastorale column

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder…

Dat lied van Ramses Shaffy heeft me altijd aangesproken, zowel door de melodie als door de tekst. Hij roept in zijn lied een aantal kernwoorden van ons leven en het zijn daardoor als vanzelfsprekend ook woorden die onlosmakelijk met het geloof verbonden zijn. Je zou over elk woord gemakkelijk een aparte column kunnen schrijven.

Ramses begint met het woord zingen, omdat hij zelf natuurlijk een en al zang was. Dat spreekt me aan, want in elk mens zit wel een lied verborgen. Bovendien heeft de kerk ook veel met zingen. Er wordt wel eens gezegd dat er vandaag de dag nog op drie plaatsen vaak massaal gezongen worden: bij popevenementen, in stadions en in kerken.

Van 28 maart tot 4 april vieren de Joden met het Pesachfeest de bevrijding uit het slavenbestaan en op 4/5 april vieren de christenen met het Paasfeest dat Gods liefde het wint van het kwaad en de dood. Het gaat bij het joodse en christelijke paasfeest om het vieren van het goede leven dat God geeft en dat je daar vanuit in opstand kunt komen tegen onverschilligheid, machtsmisbruik en geweld. Het zijn feesten waarbij vanzelfsprekend veel gezongen wordt met liederen vol vrolijke ernst en met hoop en uitzicht.

Alleen dit jaar niet helaas. Zingen is niet verantwoord wegens het risico op besmettingen en daarom heeft de protestantse wijkgemeente Noordwijk met Pasen alleen onlinediensten zonder kerkgangers en zonder zang. Alle koren in onze dorpen liggen ook al een jaar stil: het kerkkoor, het vesperkoor, de Seaside Singers en noem maar op.

We verlangen steeds meer naar omhelzingen, cappuccino’s op een terrasje, samenkomen met vrienden en familie, maar velen verlangen ook naar samen zingen. Het hoort allemaal bij het goede leven en het hoort ook allemaal bij het verlangen dat tijdens het Paasfeest tot uiting komt. Ik stel voor dat onze Noordwijkse koren, zodra het weer mogelijk is, in het centrum van Binnen en Zee straatconcerten geven om zo het goede leven te vieren. Zingen is immers adem geven aan wat je ten diepste beweegt!        

Ds. Simon Dingemanse

Protestantse wijkgemeente Noordwijk

Meer berichten