Juridische voorwaarden Langevelderweg kunnen worden omzeild | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl

Juridische voorwaarden Langevelderweg kunnen worden omzeild

Heeft het huisvesten van arbeidsmigranten voorrang op de huisvesting van eigen jongeren? Ofwel, waarom vergunning verlenen om een bollenschuur om te bouwen tot Polenhotel terwijl starterswoningen ook hoog op de wensenlijst staat? Dat zijn vragen waarop het college, volgens sommigen, een passend antwoord moet kunnen geven.

Jongerenhuisvesting,starterswoningen, betaalbaar wonen: onderwerpen die in Noordwijk steeds opnieuw ter discussie komen. Het zijn serieuze zaken die door de politiek nauwelijks serieus lijken te worden genomen. Noordwijkers kijken soms met jaloerse blikken naar de oplossingen die wel worden gevonden voor nieuwe Nederlanders en arbeidsmigranten.
De toekomst van een bestaande bollenschuur aan de Langevelderweg is ook al lange tijd onderwerp op de politieke agenda. De vraag is: krijgen arbeidsmigranten voorrang bij het toewijzen van huisvesting?
De eigenaar van de bedoelde bollenschuur blijkt zelf het initiatief genomen te hebben om dit pand te mogen verbouwen tot huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten en dit vanuit zijn bedrijfsvoering te exploiteren. Bestaande regelgeving biedt hem daartoe mogelijkheden en daarom werd door hem een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Dat staat te lezen in een antwoord brief van het college naar aanleiding van PvdA-vragen over dit onderwerp.


ODWH

De besluitvorming heeft volgens de uitleg met inachtneming van de Awb, de Wabo, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Erfgoedverordening plaatsgevonden. Hierbij was er wel een rol voor de Omgevingsdienst West Holland. Die de aanvraag wel in behandeling wilde nemen nadat op hun advies enkele aanvullingen en aanpassingen werden doorgevoerd. Daardoor voldeed de aanvraag wel aan de eisen die de wet stelt en kon deze door de ODWH in behandeling worden genomen


Omzeilen

Volgens geldende afspraken zouden in karakteristieke of monumentale agrarische gebouwen maximaal 30 arbeidsmigranten mogen worden gehuisvest. Het college geeft dit toe en schrijft: 'Het onderhavige pand heeft een zodanige omvang dat het huisvesten van meer dan 30, in dit geval 100, qua ruimtelijke benutting praktisch mogelijk is. Dat er juridisch niet aan alle voorwaarden wordt voldaan kan worden omzeild door van de Procedure voor Maatwerk in de Greenport gebruik te maken. Het overlegplatform Greenport RO Duin- en Bollenstreek is van mening dat de huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie een positieve bijdrage levert aan de instandhouding van deze monumentale bollenschuur.


Medewerking

Een reden voor het college om op alle mogelijke manier medewerking te verlenen om ter plekke huisvesting van 100 arbeidsmigranten mogelijk te maken. Omdat vanuit de organisaties die zich bezighouden met huisvesting van arbeidsmigranten aangegeven werd dat er een nijpend tekort is aan locaties die geschikt zijn om conform de SNF-normen migranten te huisvesten. Het nijpend tekort aan starterswoningen voor eigen inwoners moet hiervan los worden gezien.

Op papier is er in Noordwijk genoeg politieke ambitie om in brede zin in woonbehoeften te voorzien. Eerder werd daar al over gezegd: 'Dat zorgt ervoor dat het in Noordwijk goed wonen, werken en leven is. In elke levensfase en voor elk inkomen. Het accent ligt hierbij op ruimte voor Noordwijkers zelf en vitale onderlinge netwerken. In 2020 kunnen Noordwijkers beter in hun woonbehoefte voorzien doordat er meer aanbod komt in het goedkopere en middeldure segment.
In de praktijk blijkt echter dat er nauwelijks iets grootschaligs gebeurt en dat de lijst van woningzoekenden ook in 2020 alleen maar zal gaan groeien.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>