Wethouder Roberto ter Hark.
Wethouder Roberto ter Hark. Foto: ws

Coalitieakkoord past binnen huidige financiële kaders

Politiek

Politieke partijen reageerden in de laatst gehouden raadsvergadering uiteenlopend op het coalitieakkoord. Daarbij was de financiering van plannen natuurlijk ook onderwerp van gesprek. Portefeuillehouder financiën Roberto ter Hark wees op het grote belang van de zogenaamde septembercirculaire.

De septembercirculaire geeft informatie over de omvang en de verdeling van de algemene uitkeringen die het kabinet toekent aan gemeenten. De belangrijkste basis voor de lokale financiële huishouding. Ter Hark zei te verwachten dat het nieuwe college ook de septembernota samen met andere zaken nadrukkelijk wil betrekken in het toekomstig financiële beleid. Hij wees de gemeenteraad erop dat straks bij de begrotingsbehandeling er natuurlijk voldoende ruimte is om vanuit de partijen met voorstellen tot aanpassingen te komen. En dat daarbij amendementen en moties de middelen zijn om directe invloed uit te oefenen op het toekomstig beleid.

Met de nadrukkelijke verwijzing naar de min of meer beperkte maximale mogelijkheden, die dwingen tot het maken van keuzes, de juiste keuzes.

Ter Hark gaf nog wat informatie over de OZB verlaging. De maatregelen van de regering geven meer ruimte voor de laagste inkomens. Maar iedereen heeft last van kostenstijgingen. In Noordwijk zijn aanvankelijk de huurders iets gecompenseerd. En volgens de wethouder zijn het op dit moment vooral bewoners met een eigen huis die steun verdienen. En die wil men tegemoet komen via verlaging van de OZB.

Hij benadrukte dat het aan de raad is om uiteindelijk de beslissingen te nemen over de financiële toekomst van Noordwijk. Hij waarschuwde wel voor de inflatie en mogelijke toekomstige stijgingen.

Uit de krant