Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr-archief

Gemeenteraad buigt zich over integriteit

  Politiek

Het presidium van Noordwijk, wat bestaat uit de burgemeester, de raadsgriffier en de fractievoorzitters, levert een inspanning om de ambtelijke en bestuurlijke integriteit in Noordwijk te verstevigen.

Dat blijkt noodzakelijk na een externe beoordeling van de recente en ook de huidige situatie. Het presidium vraagt de raad om de uitkomsten en aanbevelingen van deze externe beoordeling te onderschrijven en vooral een bijbehorende routekaart ten uitvoer te brengen. De aanleiding hiertoe zijn de eerder gestelde schriftelijke vragen vanuit de oppositie.

Coördinator

Er wordt al een stuurgroep geformeerd met daarin burgemeester Wendy Verkleij, de gemeentesecretaris en de griffier van de gemeente Noordwijk. Daarnaast gaat een gemeentelijke integriteitscoördinator aan het werk die de stuurgroep zal ondersteunen. De fractievoorzitters hebben inmiddels hun steun betuigd en de uitgeschreven route onderschreven.

Het presidium meldt ook de recente opschudding over de integriteit in Noordwijk en wil samen met de gemeenteraad en anderen kijken of er nu eens een definitieve streep onder het verleden kan worden gezet.

Open deur

De burgemeester liet in een zeer uitgebreide brief weten dat regels, gedragscodes en protocollen nog niet zijn verankerd in de manier van werken in het politieke proces, het politieke denken en de omgangsvormen in Noordwijk.

Het lijkt een open deur als het onderwerp ‘integriteit ‘wordt omschreven als een weerbarstig vraagstuk. Het zou een wens van het gemeentebestuur en alle partijen zijn om tot een transparante en integere bestuurscultuur te komen, waarbij de politieke dossiers op basis van dialoog en op inhoud zouden moeten worden gevoerd. En met nadruk om bewust van het verleden op de toekomst gericht politiek te gaan bedrijven.

Meer berichten