Secretaris Barbara van Eeden (links), penningmeester Kees-Jan Smak en voorzitter Wendy Langeveld vormen het bestuur van Stichting Wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout.
Secretaris Barbara van Eeden (links), penningmeester Kees-Jan Smak en voorzitter Wendy Langeveld vormen het bestuur van Stichting Wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout. Foto: PR

Zorgverleners versterken samenwerking

Algemeen

Huisartsen, een apotheker en een diëtist in Noordwijkerhout werken sinds enkele maanden nauw samen in het wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout. Mogelijk dat later ook fysiotherapeuten en andere zorgverleners aansluiten. Alles met als doel om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. 

“Gezondheid is meer dan wat zich afspeelt bij de huisarts. We willen als zorgverleners de juiste zorg op de juiste plek leveren”, vertelt Wendy Langeveld, huisarts en voorzitter van het wijksamenwerkingsverband (wsv). “Met de oprichting van het wsv voorzien we in de behoefte om zorgverlening gezamenlijk en multidisciplinair in te richten.”

Passend zorgaanbod voor inwoners

Het bestuur van Stichting Wijksamenwerkingsverband Noordwijkerhout bestaat behalve Wendy Langeveld uit apotheker Kees-Jan Smak (penningmeester) en diëtist Barbara van Eeden (secretaris). Een wijkmanager en de zorggroep ROHWN ondersteunen het bestuur. Bij het wsv zijn vijf huisartsenpraktijken met in totaal twaalf huisartsen, één apotheek en één diëtist aangesloten. Langeveld: “We beginnen bewust klein, zodat we snel van start kunnen gaan. We werken vanuit de bestaande basis van vertrouwen. Op het moment dat er op het gebied van zorgthema´s kennis en kunde welkom is, zullen we zorgverleners als partners betrekken wij het wsv. Wie nu een bijdrage kan leveren, is uiteraard welkom.” 

Een wijksamenwerkingsverband is een multidisciplinair netwerk waar eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en paramedici samenwerken. Zo werken zij aan een passend aanbod van (keten)zorg voor de inwoners in hun wijk, in dit geval Noordwijkerhout breed. Een betere samenwerking en taakverdeling verhoogt de kwaliteit van zorg en zorgt ervoor dat disciplines hun expertise beter kunnen inzetten. “We hadden al allerlei ad-hoc momenten waarop we multidisciplinair samenwerkten. Het wsv zorgt ervoor dat dit structureel plaatsvindt en we tegelijkertijd een kwaliteitsslag kunnen maken”, aldus Kees-Jan Smak. “Hoewel patiënten er in eerste instantie nog weinig van merken, gaan we van monodisciplinair denken en handelen – dus vanuit één zorgdiscipline – naar multidisciplinair denken en handelen.” 

Samenwerking met andere domeinen

Het komende jaar staat in het teken van de basisstructuur en -infrastructuur neerzetten en de chronische (keten)zorg borgen. Daarna breidt het wsv haar activiteiten uit richting samenwerking met andere domeinen in Noordwijkerhout, zoals welzijnsorganisaties. “Bij de totstandkoming van het wsv is ROHWN van grote waarde geweest”, vertelt Smak. “Nu zullen wij vooral zelf doorpakken met onze agenda.”

Uit de krant