Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Sjaak van den Berg werd gedwongen af te treden.</p>

Sjaak van den Berg werd gedwongen af te treden.

(Foto: Archief)
Politiek

Sjaak van den Berg treedt af

Wethouder Sjaak van den Berg heeft de gemeenteraad per brief op de hoogte gesteld van zijn vertrek per 19 december. Heftige tegenstellingen binnen zijn partij blijken de oorzaak te zijn van dit besluit.

Een besluit dat min of meer werd afgedwongen vanuit onverwachte hoek. Dit is op te maken uit een interne mail die binnen NZLokaal is rondgestuurd. Alles begon in de ledenvergadering van de partij van 25 oktober. Dat kreeg zijn climax op zaterdag 18 december. Met een mail van de fractievoorzitter aan Sjaak van den Berg; met een cc naar het huidige en het inmiddels afgetreden bestuurs- en ex-lid Leo Nulkes. In die mail werd het ultimatum gesteld dat Sjaak van den Berg moest terug treden als wethouder voor NZLokaal voor maandag 20 december 10.00 uur.

Commotie

Uit een uitgebreid feitenrelaas waarover de redactie beschikt, wordt duidelijk dat met name de komende verkiezingen en de rol die daarbij door Sjaak van de Berg zou worden ingevuld, de oorzaak is van heel veel commotie binnen NZLokaal. Officieel zegt Sjaak van den Berg daarover: ‘Het is me niet gelukt om vanuit de rol van wethouder de relatie met mijn partij uit te bouwen.’

Het lijkt erop dat Sjaak van de Berg het slachtoffer is van de onvolwassenheid van de lokale partij waarvan hij de oprichter is en waarvoor hij twee keer als lijsttrekker optrad, met een zeer succesvol resultaat bij de laatst gehouden verkiezingen. Daardoor gaat bij de komende verkiezingen NZLokaal als Lijst 1 meedingen om de gunst van de kiezer.

Van de huidige fractieleden zou er inmiddels een aantal, waaronder fractievoorzitter Lisette van de Vossen, niet meer willen terugkeren op de kieslijst. Ook zou een aantal bestuursleden per direct hun hun functie hebben neergelegd.

Met Sjaak van den Berg vertrekt de tweede Noordwijkerhoutse wethouder uit dit college. Voormalig CDA-wethouder Henry de Jong ging hem in mei 2020 al voor. In januari gaan de leden van NZLokaal in een algemene ledenvergadering proberen alle problemen op te lossen.

Binnen het college van B&W moeten de taken van de wethouder worden waargenomen. Te meer omdat er belangrijke dossiers, zoals de strandnota, nog op de agenda prijken.

Meer berichten