Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Corrie Hendriks. | Foto: pr</p>

Corrie Hendriks. | Foto: pr

Dorpsbehoud neemt afscheid van twee bestuursleden

Noordwijkerhout • De Algemene Ledenvergadering van Stichting Dorpsbehoud Noordwijkerhout vindt al jarenlang in het voorjaar plaats. De pandemie gooide dit voorjaar roet in het eten en he bestuur besloot de ALV naar oktober te verhuizen, maar ook die van 8 oktober is noodzakelijkerwijs verplaatst. De planning is nu voorjaar 2021. Op de agenda van de vergadering staat onder meer de vergroening van de Bollenstreek. Wethouder Sjaak van de Berg was gevraagd zijn visie met betrekking tot dit onderwerp te geven. Uiteraard zal de vereniging zich blijven inzetten dit onderwerp onder aandacht te brengen van beleidsmakers en bedrijven.

Een bijzonder agendapunt was het afscheid van twee bestuursleden. Secretaris Herman Doornebal had eerder aangegeven zijn functie aan een ander te willen overdragen. Helaas, die ander heeft zich nog steeds niet gemeld. Tijdens een kort samenzijn van het bestuur is met nadruk zijn inzet voor Dorpsbehoud als volgt samengevat: “Veertig jaar geleden ben je begonnen je te bemoeien met ontwikkelingen in ons dorp die ècht niet door de beugel konden. Van de sloop aan de aan de Dorpsringweg staande woningen, het behoud van monumenten, tot de ongemotiveerde en / of ongebreidelde kap van bomen: al die jaren binnen Dorpsbehoud bleef je inzet leveren om behoud van monument en groen voor elkaar te krijgen. Wij zijn er, tot de dag van vandaag, blij mee!! Wat zou er nog staan in Noordwijkerhout als er geen Monumentenverordening, als er geen Groenbeleidsplan en Bomenplan zouden zijn geweest. Hoe zou Noordwijkerhout eruit gezien hebben als jij niet-aflatend je druk had gemaakt om behoud van ons dorp! Al die jaren het secretariaat en ernaast je inhoudelijke inzet erbij. Het volgen van de vergunningsaanvragen, het doen van de verslaglegging, meer dan er van een standaard secretaris gevraagd wordt. Alles om het doel van Dorpsbehoud levend te houden. Dank Herman voor je inzet al die jaren!”

Van bestuurslid Corrie Hendriks werd afscheid genomen: “Een aantal jaren bij Dorpsbehoud, was jij de trekker van de activiteiten op Open Monumentendag. De initiatieven, de contacten die jij voor onze vereniging daarbij gelegd hebt, maken het mogelijk elk jaar weer een inspirerende en gedenkwaardige dag te maken van die tweede zaterdag in september. De basis om – zoals dit jaar- even snel iets op te pakken om Dorpsbehoud te laten horen op Open Monumentendag heb jij voor ons gelegd. Corrie, dank je wel daarvoor!

Aan de leden is via de mail gevraagd in te stemmen met de benoeming van Henk de Kleer tot voorzitter van de vereniging Dorpsbehoud. Positief is gereageerd op dit voorstel.

Meer info op www. dorpsbehoud.nl of volg de vereniging via FaceBook.

Meer berichten