Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Cor de Mooy
Column

Integriteit

‘De ambitie die ik heb op het vlak van integriteit in gemeente Noordwijk is hoog. Ik realiseer me dat er veel stappen te zetten zijn.’ Deze niet mis te verstane quote is van onze burgemeester. In haar installatiespeech al reageerde zij op haar voorganger die suggereerde dat er in Noordwijk wel wat te verbeteren viel op gebied van integriteit.

De verstrengeling van het publieke en het private domein zorgt er voor, niet alleen in Noordwijk, dat een zakelijke lobby richting ambtelijke organisatie en openbaar bestuur, gewoon is.

In vroeger tijden was men wat gemakkelijker. Toen zaten er in de skyboxen van Ajax voor iedereen zichtbaar, grote aantallen burgemeesters, gemeentesecretarissen en politici. Die mochten openlijk worden gefêteerd. Een gezamenlijk bezoek aan een sfeervolle nachtclub kon men gewoon van de belasting aftrekken.

De burgemeester zei dus bij haar installatie dat zij scherp zou zijn op de integriteit van het gemeentebestuur. De komende tijd laat zij daarom onderzoeken of het er in Noordwijk buitenproportioneel aan toe gaat op dit gebied. Eerst inventariseren en dan evalueren. Helaas wel weer met behulp van een extern bureau. En daar word ik onzeker van. Jawel, want waarschijnlijk moeten we ook nog een onafhankelijk bureau laten onderzoeken of het gekozen externe onderzoeksbureau voldoet aan de geldende integriteitsnormen. Ik heb het niet zo op die winstpakkers.

De oppositie in Noordwijk, overigens recent zelf bestuurlijk verantwoordelijk, stelde wantrouwende vragen na het vertrek van wethouder de Jong. Vanuit de bevolking wordt nog steeds kritisch gesproken over het moeilijke controleerbare zaken zoals de rol van het college in het nog immer duistere disagiodossier en de miljoenen van Offem Zuid.

Maar beïnvloeden en beïnvloed worden hoort bij politiek. Waarbij een ondernemer scherper wordt beoordeeld dan een particulier die individueel voordeel wil afdwingen via de partij die op zijn stem uit is. En de controle op de ambtelijke rol ligt nog moeilijker. Het gaat vaak om kennis en kunde. En tegenwoordig roert de deskundige en mondige burger zich publiekelijk. Daarbij blijkt in de diverse RTG’s maar al te vaak de macht van de ambtenaren en het gebrek aan praktische kennis bij de politiek. Het college duikt steeds vaker weg achter de term ‘technische vragen’.

Plaats nemen in skyboxen en openlijk dineren in een sterrenrestaurant wordt inmiddels wel gemeden. Maar de belangenbehartiging is natuurlijk gewoon gebleven.

Een wat schimmige uitspraak over beïnvloeding bij het vertrek van haar voorganger bleek dus reden voor de burgemeester om een externe beoordeling van het Noordwijkse integriteitsbeleid te gelasten. En nu maar hopen dat er een integer bureau kan worden aangetrokken. Want daar heb ik niet veel, eigenlijk geen, vertrouwen in. In de praktijk redeneren onderzoekers ‘wie betaalt, bepaalt’. En daar doen politiek en ambtelijke organisaties te vaak hun voordeel mee.

Meer berichten