Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
De politiek ziet een station Noordwijk/Voorhout helemaal zitten. | Foto: Wikipedia
De politiek ziet een station Noordwijk/Voorhout helemaal zitten. | Foto: Wikipedia (Foto: )
Politiek

Politiek wil treinstation

Een opmerkelijk voorstel van een gemeenteraadslid van Teylingen is in Noordwijk met veel enthousiasme onthaald. Het verplaatsen van het station Voorhout zo’n 1200 meter in de richting van Noordwijk zou voor Voorhout louter voordelen opleveren. Maar, zo vindt de politiek,niet alleen voor Voorhout maar ook voor de Noordwijkers en Noordwijkerhouters, forensen, bezoekers, toeristen en niet in de laatste plaats het milieu.

Voor de inwoners van Noordwijkerhout zouden de fietsroutes naar het station aanzienlijk korter kunnen worden. Ook zou het slim aanpassen aan de omliggende infrastructuur mogelijkheden bieden voor het openbaar busvervoer in de regio, tot aan Schiphol aan toe.

VVD, DOEN!, NZ Lokaal, PvdA en CDA dienden een motie in die het college oproept om de gemeente Teylingen aan te bieden om hierbij gezamenlijk op te trekken omdat zij heel veel voordelen zien in de plannen van het Teylingse raadslid Dion Piket.

Mogelijkheden

Wwethouder Roberto ter Hark vertelt ons dat hij al contact heeft opgenomen met collega Marlies Volten van Teylingen. Om eerst samen te verkennen wat mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Kijkend naar de populariteit van het station Sassenheim nabij de A44 ziet de wethouder dezelfde voordelen en mogelijkheden voor een station Voorhout/Noordwijk. Vooral voor de in Noordwijk wonende forensen zou een gemakkelijke fietsroute of snelle busverbinding reden kunnen zijn om de auto te laten staan. De hele regio zou er van profiteren.

Ter Hark denkt hierbij aan aansluiten bij de regionale mobiliteitsstrategie. Waarin een betere ontsluiting van de regio centraal staat. De wethouder waarschuwt voorzichtig voor teveel optimisme: ‘Natuurlijk is de motie een goed idee wat verder kan worden uitgewerkt. Maar nu komt het aan op succesvol samenwerken met Teylingen en niet te vergeten met Pro Rail en de NS. ‘

Een treinstation Noordwijk/Voorhout lijkt een goed idee maar wel een kwestie van lange adem. Omdat er belangen van veel partijen in het geding zijn, kan het niet zomaar op korte termijn worden gerealiseerd.

Meer berichten