Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Politiek

Politiek slechts ten dele tevreden met ODWH

De week werd de beloofde voortgangsrapportage van de Omgevingsdienst West Holland digitaal gepresenteerd. Al enkel jaren worden er verwoede pogingen ondernomen om het imago van de Omgevingsdienst op te poetsen. Daarbij werden klantgericht handelen, het inkrimpen van de tijdsduur van vergunningverlening en het handhavingsproces door de gemeenteraad als prioriteiten aangemerkt.

In januari van dit jaar nog sprak een groot deel van de Noordwijkse gemeenteraad hun ongerustheid uit. Het moest allemaal veel beter bij de ODWH. Men stelde toen nadrukkelijk de eis om de cijfers en conclusies voortijdig beschikbaar te stellen en daaraan bleek nu te zijn voldaan. Maar die cijfers maakten ook duidelijk dat dat het allemaal nog beter kan.

Aandachtspunten

Directeur mevrouw Krul van de Omgevingsdienst gaf ruiterlijk toe dat het beter moet. Maar merkte op dat er een kleine vooruitgang is geboekt in het afgelopen half jaar. Het thuiswerken door het coronavirus, opnieuw ziekte in het managementteam en een nieuw aangeschaft ICT-systeem bleken o.a. de oorzaak van opnieuw te weinig progressie.

Niet alleen de alleen bij de Omgevingsdienst maar ook bij de gemeente Noordwijk zijn een zestal noodzakelijke aandachtspunten aangemerkt die verbeterd moeten worden. Waaronder bijvoorbeeld een klantvriendelijk werkproces en het verwachtingsmanagement.

Wethouder Alkemade verduidelijkte nog dat er voor 1 januari nu ook van uit het gemeentekantoor gerapporteerd gaat worden over het verloop van deze diverse processen. Een bijkomend doel vanuit de gemeente is om vooral een brede advisering te gaan leveren. Men wil dit doen in samenwerking en Alkemade benoemde in deze o.a. een zeer positieve opstelling van de Ondernemersvereniging.

Dienstverlening die uitblinkt

Vanuit de politiek kwamen diverse vragen en opmerkingen. Toon van Tol (PUUR) vroeg naast kwaliteitsverbetering om vooral de vele Engelse begrippen achterwege te laten. Termen zoals Customer Journey, info Graffics, Intake en PowerBrowser vond hij teveel van het goede. Van Tol smeekte directeur Krul bovendien om bij de ODWH snel te komen tot dienstverlening die uitblinkt. D66, NZL en DOEN bleken wel tevreden en er kwamen zelfs lovende woorden richting de ODWH.

Wim van Haaster (CDA) wil meer weten over de handhaving bij gebruik bollengronden. Maar daarop kwam slechts het antwoord: ‘Bollen? Daar heb ik helaas geen verstand van.’ Van Haaster wilde ook weten hoe de verhoging met maar liefst € 1.000.000,- bij bouwtaken verklaard moet worden. Deze prognose bleek te gaan om de verhoging van 25.000 naar 36.000 manuren betreffende ODWH-taken bij bouwen.

Waarschuwing

De ODWH blijkt inmiddels met andere gemeente in contact te zijn om ook daar hun diensten te verkopen. Kim van Eeden (LSN) waarschuwde mevrouw Krul niet teveel hooi op de vork te nemen door nu al voor meerdere gemeente de bouwtaken te willen uitvoeren. Van Eeden :’Zorgt u eerst dat u de taken voor Noordwijk goed voor elkaar heeft.’ Maar mevrouw Krul zag geen belemmeringen om toch met andere gemeenten in gesprek te gaan.

Een brede discussie over KPI’s bracht niet meer duidelijkheid dan dat deze voor politici bekende afkorting staat voor Kritieke Prestatie Indicatoren. Het gaat er hierbij om of de door politiek en ODWH gezamenlijk geformuleerde doelstellingen wel haalbaar, meetbaar en realistisch zijn. Duidelijke antwoorden kwamen er opnieuw niet. Zodat er nog geen successen bij kritische succesfactoren te benoemen zijn. Een kinderhand blijkt snel gevuld want hoewel er nog wel veel vragen onbeantwoord bleven toonde de politiek zich in brede zin vooral tevreden. Alleen Kim van Eeden (LSN) kondigde aan dat haar partij zeker nog een aantal schriftelijke vragen gaat stellen.

Meer berichten