Woningstichting Antonius van Padua ontstemd over collegebrief | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Directeur-bestuurder Merlien Welzijn en wethouder Henri de Jong hebben elkaar inmiddels gesproken. | Foto: archief, Willem Krol
Directeur-bestuurder Merlien Welzijn en wethouder Henri de Jong hebben elkaar inmiddels gesproken. | Foto: archief, Willem Krol (Foto: KROLFOTO 0622505508)

Woningstichting Antonius van Padua ontstemd over collegebrief

  Politiek

In een persbericht dat de redactie ontving van woningstichting Sint Antonius van Padua staatlezen dat de woningstichting in een brief aan de gemeenteraad van Noordwijk liet weten ontstemd te zijn over de brief van het college.

Hierin wordt de raad geïnformeerd over het Deltaplan woningbouw. Kern van de kritiek is dat er in de collegebrief nauwelijks aandacht is voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk.

"Dit in tegensteling tot de vele woorden die gewijd worden aan de nieuwbouw mogelijkheden van woningen in de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. Padua vreest dat daardoor een impasse dreigt van enkele jaren wanneer de laatste nieuwbouwwoningen op het Bavo terrein in 2023 zijn opgeleverd. 'Omdat het zoeken van geschikte locaties, het verwerven van de gronden en het aanpassen van bestemmingsplannen lange tijd vergt is directe actie nodig', zo stelt de woningstichting. Padua is ook ontstemd dat zij niet betrokken is bij de gesprekken in de aanloop naar het Deltaplan. Terwijl in de collegebrief is te lezen dat er met een scala aan partijen gesproken is.

Het niet betrekken van Padua bij de gesprekken is volgens de woningstichting de reden dat er zo weinig te lezen is over de kernen Noordwijkerhout en De Zilk, zijnde het werkgebied van de woningstichting. Tijdens een op aanvraag van Padua gevoerd informeel gesprek met wethouder de Jong hoorde Padua dat een dag later de collegebrief verzonden zou worden. Te laat om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

Wat Padua ook zorgen baart is dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit is om de noodzakelijke continue bouwstroom in alle vier de kernen te realiseren. Verder wijst de woningstichting op het belang om tot een integraal plan voor de ontwikkeling van het hele gebied te komen.

Padua sluit af met de toezegging dat de woningstichting bereid is, zoals eerder ook al aangegeven, om haar medewerking te leveren om zowel het genoemde plan op te stellen en verder te brengen als het zoeken naar geschikte bouwlocaties."

In een reactie laat het college weten: "Naar aanleiding van het persbericht dat op donderdag 15 augustus is verzonden door Antonius van Padua hebben de directeur-bestuurder Merlien Welzijn en wethouder Henri de Jong elkaar gesproken. Zij komen samen tot de conclusie dat de samenwerking goed is en zo moet blijven. Het college van de gemeente Noordwijk en de portefeuillehouder De Jong hebben begrip voor het feit dat de woningcorporatie haar zorgen heeft uitsproken.

Samen hebben de woningcorporatie en de wethouder gekeken naar nieuwe locaties voor woningbouw in de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Want alle kernen zijn voor de gemeente Noordwijk van belang. Hierover blijft de gemeente met de woningcorporatie in gesprek. Zij hebben tenslotte hetzelfde doel voor ogen. Tot slot hebben ze het gehad over de zorgen die Antonius van Padua zich maakt over de ambtelijke capaciteit. Deze kunnen we ontkrachten. Als de capaciteit in de toekomst dreigt tekort te schieten, doet de gemeente er alles aan om te zorgen voor voldoende capaciteit."k."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>