Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Caroline Spaans
Politiek

Provincie verkoopt grond bij Oosterduinse Meer

Met een definitieve aankoop van de gronden aan de westkant van het Oosterduinse Meer komt er een eind aan een langdurig traject gesprekken van het Noordwijkse college met de Provincie Zuid-Holland. Daarbij werd door de provincie vastgesteld dat men bezit en beheer van het Oosterduinse Meer niet meer tot haar kerntaken rekent.

Door Wim Siemerink

De provincie heeft nu de wens geuit om de provinciale eigendommen rond het Oosterduinse Meer aan de gemeente Noordwijk te verkopen. Daarom wordt de Noordwijkse politiek verzocht om aan de wens van de provincie gehoor te geven.

Ontwikkelingen

In een raadsvoorstel is te lezen dat de provincie de gronden aan de gemeente wil verkopen tegen een eenmalige vergoeding van € 555.910,- voor onderhoud en beheer van de te verwerven grond. Dit bedrag zal in een bestemmingsreserve worden gestort.

Na de aankoop van de grond kan er mogelijk uitvoering worden gegeven aan de gewenste ontwikkelingen in het gebied. Met aan de ene kant uitbreiding van recreatie en aan de andere kant aanwas van meer natuur. Met name meer recreatie aan de west- en zuidoever en de aanwas van natuur aan de noord- en oostoever.

Meer duidelijkheid

Feitelijk was het allemaal wat vaag. Eerder was al gebleken dat er in het gebied meerdere percelen waren waarover afspraken waren gemaakt met derden maar die in de vergetelheid waren geraakt. Zo zou niet kunnen worden vastgesteld welke gronden feitelijk eigendom zijn van de provincie. Maar inmiddels is er hierover meer duidelijk geworden. Het college voorziet nu mogelijkheden tot uitbreiding van horecavoorzieningen. Bovendien kan pleziervaart onderdeel gaan uitmaken van toekomstige herontwikkeling van de recreatie ter plekke. Dat blijkt uit antwoorden op vragen vanuit de gemeenteraad.

Zwemwater

Het gebruik van het Oosterduinse Meer als zwemwater staat niet onder verantwoordelijkheid van de gemeente Noordwijk maar wel van het Hoogheemraadschap Rijnland. Deze moet nog al eens een negatief zwemadvies afgeven vanwege de waterkwaliteit. Daarom staat ook de kwaliteit van het water op de agenda. Het betreft de bestrijding van blauwalg en de invloed van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden.

Duidelijkheid is er ook over de zandwinning. De provincie acht het niet aannemelijk dat er binnen afzienbare tijd een vergunning zal worden verstrekt om de zandwinning in het Oosterduinse meer te gaan hervatten. Dat komt pas aan de orde als alle mogelijkheden van zandwinning bij Valkenburg zijn benut.

n Raadsvergadering met enkele belangrijke beslissingen

Meer berichten