Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl

Wendy Verkley wordt nieuwe burgemeester

Wendy Verkleij: vrijwel zeker de eerste burgemeester van fusiegemeente Noordwijk. | Foto: Marco Hamoen
Wendy Verkleij: vrijwel zeker de eerste burgemeester van fusiegemeente Noordwijk. | Foto: Marco Hamoen (Foto: )

Deze week werd de Noordwijkse bevolking geïnformeerd over de komst van een nieuwe burgemeester, Wendy Verkley-Eimers (56, VVD). De minister BZ onderzoekt formeel de integriteit van de toekomstig burgemeester. Dan volgt via een Koninklijk besluit de benoeming door de koning. Waarna op 27 januari de commissaris Jaap Smit de burgemeester beëdigt. Vervolgens vindt in een speciale raadsvergadering de installatie plaats.

Door Wim Siemerink

Wij vroegen politieke partijen om een eerste reactie waarbij Theo Alkemade (CDA) sprak van de beste van de kandidaten. Hij wilde daar gezien de plicht tot geheimhouding verder niets over kwijt. Hij ziet naast een representatieve functie vooral een zakelijke benadering van lokale en regionale taken als belangrijke opdracht. Hij rekent op een heel open denken richting de inwoners.

Jan Janson (PvdA) was minder gesloten en wist dat ze volgens iedereen ver boven andere kandidaten uitstak. Janson: "Ik verwacht dat de collegeleden de borst kunnen nat maken want het is een pittige dame met veel ambitie." Hij hoopt wel dat ze goed zichtbaar en bereikbaar zal zijn en vindt het verbinden van de kernen tot de belangrijkste taak horen.

Ook openhartig toonde Peter van Bockhoven (LSN) zich, hoewel het sausje van geheimzinnigheid ook over zijn antwoorden werd gegoten. Hij sprak van een burgemeester met niet alleen bestuurlijke maar ook met levenservaring. "Ik vind ze als voormalig raadslid, wethouder en burgemeester gewoon de beste van de kandidaten", vertrouwde hij ons toe. Daadkracht tonen noemde hij als haar belangrijkste opdracht voor de komende periode.

Jaap de Moor (NZL) zag in Verkley de verbindende persoonlijkheid die nodig is om aan de fusiegemeente leiding te geven. Ook hij was terughoudend: "Het ligt allemaal gevoelig vanwege de geheimhoudingsplicht en de bijbehorende zware sancties." Hij hoopte dat verbinden en vlot kunnen schakelen door haar snel zichtbaar wordt gemaakt. 

Gerben van Duin: 'Ik was een van de sollicitanten'

De politiek in Noordwijk zou tijdens de besloten vergadering met algemene stemmen hebben gekozen voor de voordracht van Mevrouw Wendy Verkley-Eimers (56) als toekomstig burgemeester.

Op de voorpagina al de reacties van diverse fractievoorzitter die allemaal met positieve reacties kwamen. Ook Gerben van Duin (PUUR), die overigens zelf onthulde dat hij een van de sollicitanten is geweest, roemde de kandidaat. Vooral gezien haar ervaringen op het politiek bestuurlijk terrein. Hij voorzag dat er hard gewerkt dient te worden aan een gemeentelijke eenheid. Zodat de optelsom van de fusie 1+1=3 zal blijken. Waarbij sturing geven aan het college en de gemeenteraad als het gaat om gezamenlijke belangen, de belangrijkste taak zal zijn.
Louis Koppel (GroenLinks) kwam met eenzelfde positieve grondhouding. Hij sprak van een goede en gezamenlijke keus. Koppel: 'Ik ervaar een verbindende positief ingestelde burgemeester met een hele warme uitstraling. Ik zou graag zien dat ze dit inzet om de 4 kernen hechter te verbinden'.

Dick Gutlich (D66), ook al blij met de keuze, zag vooral hele belangrijke taken voor mevrouw Verkley buiten de gemeente. Om voor Noordwijks een betere plek te veroveren op regionaal niveau. De economische ontwikkelingen in de gemeente houden volgens hem veel verband met ontwikkelingen in Holland Rijnland. Gutlich wil Noordwijk bovendien een belangrijker rol laten spelen in de regio's Amsterdam en Den Haag. De VVD was even niet bereikbaar voor commentaar.

Meer berichten