Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl

Contact

Advertenties: 
Contactgegevens Binnendienst

Afbeelding

• Hennie Olthof

T 071 4091637 

advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. Noordwijkerhouts Weekblad

Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur

 

Hoofdredactie:

AfbeeldingTeuntje van Delft
M 06 12 74 64 78

t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl

 

 

 


Redactie: 

AfbeeldingCaroline Spaans
M 06 30 79 12 60


redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

 

 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdag 10.00 uur
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie

Oplage 8.000

Noordwijkerhouts Weekblad
Uitgeverij Verhagen
Ambachtsweg 7a 
Postbus 3066 
2220 CB Katwijk
T (071) 402 29 01

Leveringsvoorwaarden:
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze kunnen kosteloos worden opgevraagd. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijkerhout, De Zilk en het Langeveld en is gratis af te halen bij het gemeentehuis, de VVV-winkel, Boekhandel Wagenaar& van Halen en in de Zilk bij de SPAR. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/ of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.