Louis Koppel (rechts), naast woordvoerder Ivar Krüse(PvdI) uitte zijn gevoelens met: ‘Ik schaam me kapot’.
Louis Koppel (rechts), naast woordvoerder Ivar Krüse(PvdI) uitte zijn gevoelens met: ‘Ik schaam me kapot’. Foto: WS

Burgemeester gaat politiek op het matje roepen

Politiek

De heftige politieke schermutselingen die vorige week uitgebreid publiciteit kregen zullen nog lange tijd gevolgen hebben binnen de politiek strijd in de gemeente Noordwijk. 

Negatieve publiciteit

Aanleiding was dat de voorgedragen wethouder, die in de praktijk de sleutels van het gemeentehuis al op zak had, alsnog met de staart tussen de benen moest vertrekken. Omdat de raad met 5 stemmen voor en niet minder dan 17 stemmen tegen een streep door de rekening haalde. In de pers werd alles uitgebreid gesignaleerd en de imagoschade voor de Noordwijkse politiek was opnieuw groot. Na de verkwikkelijke affaires en de negatieve landelijke publiciteit rond het zogenaamde ondermijningsrapport van 2019 was er dus opnieuw een schadeveroorzakend incident.

Turbulent

Bij de aanvang van de Raadsvergadering bleek burgemeester Wendy Verkleij de fracties in een vertrouwelijke bijeenkomst op het matje te willen roepen. In een officiële verklaring van achter de katheder kondigde ze aan het initiatief te gaan nemen om met de politiek over de zaak in gesprek te gaan. 

De letterlijke tekst van haar opvallend korte betoog:

‘Geachte raad, zoals eerder gedeeld met de fractievoorzitters, was de raadsvergadering van vorige week een turbulente vergadering. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het functioneren en het aanzien van deze gemeente en het onderling vertrouwen vormt hierbij een rode draad. Hier moeten we goed over nadenken. De maatschappelijke belangen van de gemeente Noordwijk zijn groot. En daarom neem ik als burgemeester het initiatief om eerst met de fractievoorzitters het gesprek aan te gaan. Hierbij betrek ik in ieder geval een deskundig persoon. De fractievoorzitters ontvangen binnenkort een uitnodiging van mij.’ Tot zover de tekst van de burgemeester.

Een raadslid daarover na afloop: ‘Of de Noordwijkse politiek nu wel in staat is om tot gedragsverandering te komen lijkt twijfelachtig. Daar geven de diverse in de pers geuite dubieuze commentaren zeker nog geen aanleiding toe.’

Op persoonlijke titel

Later op de avond kondigde Louis Koppel een motie aan. Die hij ook wilde inleiden vanachter de katheder. Hij benadrukte dat hij dit betoog uitsprak op persoonlijke titel. Hoorbaar geëmotioneerd liet hij weten heel veel moeite te hebben met manier waarop er was gehandeld bij het wegzenden van beoogd wethouder Jongenelen. Koppel: ‘Wat een feestje had moeten worden werd een nachtmerrie. Ik heb daar moeite mee en ik was en ben nog steeds boos. Ik schaam me kapot.’

‘We worden in het dorp uitgelachen’

Hij betoogde dat er met het mandaat van de kiezer schaamteloos was omgegaan. ‘We worden in het dorp uitgelachen’, liet hij zijn mede-raadsleden weten en zei dat het een plicht is om het vertrouwen van de inwoners terug te verdienen. Hij liet weten de motie niet in stemming te gaan brengen, maar deed nog een laatste oproep aan de aanwezige raadsleden met betrekking tot het gedrag in de politiek: ‘Dit gedonder moet afgelopen wezen. Kap ermee, stop met brieven schrijven. We kregen het mandaat van de kiezer en hebben ons daarmee schaamteloos gedragen.’

Hij zei niet de illusie te hebben dat het vertrouwen in de Noordwijkse politici zomaar zal terugkeren, maar meende dat het proces per direct gestart moet worden en hij riep iedereen wel op aan zelfreflectie te doen.

De overige raadsleden hulde zich opvallend genoeg in stilzwijgen over de affaire. De kans om in openbare raadsvergadering dit gedrag te verklaren werd door de partijen opvallend genoeg niet benut.

Uit de krant