Afbeelding
Foto: archief, caroline spaans

Raadsagenda noodzakelijk na mislukken van coalitievorming

Politiek

Na de democratisch genomen beslissing om het realiseren van de Schelft uit te stellen en afhankelijk te laten zijn van de financiële mogelijkheden in de toekomst, forceerde de VVD een bestuurscrises

Hierbij moest worden gezocht naar een meerderheid om te komen tot een nieuwe coalitie die de herbouw van de Schelft alsnog zou kunnen forceren. Met NZLokaal en de kleine partijen kwam de VVD tot een krappe meerderheid waarbij ook al sprake was van vijf FTE-wethouderszetels mogelijk met deeltijden om de kleine partijen tevreden te stellen. Thomas Steenvoorden (PUUR) bracht dit allemaal deze week nog nadrukkelijk onder de aandacht tijdens de rapportage van formateur Robbert Strijk. Uiteindelijk werd half augustus besloten hiervan af te zien. Men wilde haast te maken en een formateur eerst zijn werk laten doen. In de gemeenteraad verweet Lijst Salman zich door de VVD verraden te voelen en CDA, Partij voor de Inwoners en Lijst Salman stuurden gezamenlijk aan op een Raadsakkoord.

Pijnlijk

Dat werd uiteindelijk niet het advies van de formateur. Robbert Strijk stelde een Raadsagenda voor en daar werden uiteindelijk afspraken over gemaakt. 

De basis van een Raadsakkoord is dat er overeenstemming is tussen alle fracties, let wel: dus alle raadsleden, over de belangrijke beleidsdoelen voor de komende bestuursperiode. Maar de lokale politiek koos nu voor een Raadsagenda waarin slechts eenvoudige afspraken staan over de manier van politiek bedrijven en ook over een plek creëren waar onderlinge politieke meningsverschillen tot hun recht komen.

Zo’n Raadsagenda heet een politiek instrument te zijn om de gemeenteraad aan het begijn van een beleidsproces de kaders te laten uitzetten voor de politieke agenda. Simpelweg zou het een lijst kunnen zijn van hete hangijzers waarover besluiten zullen moeten worden genomen.

Niet eenvoudig uit te voeren

Het nadeel van een raadsagenda ten opzichte van een Raadsakkoord is dat het al snel leidt tot beperking van de politieke discussie. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen mogelijk ook niet worden besproken. Ook kan de gemeenteraad erdoor beperkt worden in flexibiliteit. Over nieuwe kwesties die niet op de agenda staan kan moeilijk worden gedaan waardoor het bespreken en erover beslissen wordt uitgesteld tot een volgende periode. Men had er ook nog voor kunnen kiezen om van een Raadsakkoord en een Raadsagenda een praktische combinatie te maken. Maar die keuze werd niet gemaakt.

Noordwijk gaat nu dus verder zonder coalitie maar met de Raadsagenda. Met als uitgangspunt de Perspectiefnota 2024-2027, de meerjarenplanning 2024-2027 en het collegewerkprogramma. Bovendien zal men dit als basis nemen voor het stellen van de kaders en het verder uitvoeren van beleid. Wel behoudt de raad het recht om in de komende tijd nieuwe prioriteiten te stellen en in te haken op actuele gebeurtenissen.

Uit de krant