Ad Jongenelen
Ad Jongenelen Foto: pr

Wegsturen kandidaat-wethouder Ad Jongenelen (Partij voor de Inwoners) leidt tot schandaal

Politiek

De raadsvergadering van 28 november zal zeker in het teken staan van de gebeurtenissen deze week, waarin de onwaarschijnlijke gebeurtenissen bij de geweigerde benoeming van een Noordwijkse wethouder in de regionale en landelijke pers volop aandacht kregen.

Het is inmiddels algemeen bekend dat de meerderheid van de gemeenteraad op een hoogst ongebruikelijke manier de kandidaat-wethouder van de Partij voor de Inwoners, Ad Jongenelen, op het allerlaatste moment afserveerde door tegen zijn kandidatuur te stemmen.

Stamelende burgemeester

Een handelwijze die de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad tijdens het vaststellen van de uitslag, deed stamelen: ‘Dit overvalt mij. Dit had ik echt niet voorzien. De fracties moeten hierover in gesprek gaan.’ In de commotie die volgde, verliet Jongenelen, vergezeld door een aantal gezinsleden, met een grauw en vertrokken gelaat de zaal, zich duidelijk niet realiserend wat er zojuist was gebeurd. Fractiewoordvoerder Ivar Krüse van de Partij voor de Inwoners was duidelijk aangeslagen en verbouwereerd vroeg hij tijd om dit allemaal eerst goed te verwerken. Nadat de andere kandidaat-wethouder wel was geïnstalleerd en de vergadering was gesloten vielen er in de wandelgangen harde woorden en laaide de emoties hoog op. Waarbij allerlei beweringen te horen waren over wie er wel en niet in de geheime stemming tegen hadden gestemd. Voor iedereen was echter duidelijk dat de vijf voorstemmers de drie aanwezige raadsleden van de PvdI waren plus raadsleden Van Herwaarden (D66) en De Moor (Lijst de Moor).

Politieke afrekening

In de daarop volgende dagen reageerden betrokken politici in diverse media, waarbij duidelijk werd dat het om veel meer ging dan de wethouderszetel. Sommigen spraken van een politieke afrekening met de partij die uit het niets met vier zetels in de gemeenteraad was gekomen. Anderen noemden het een noodlottige gebeurtenis omdat tegenstemmers de impact ervan zich vooraf niet zouden hebben gerealiseerd. De elkaar soms tegensprekende fracties haastten zich plotseling om mede te delen dat het niet om de persoon zou gaan maar om de vijfde wethoudersportefeuille.

‘Komt meer voor’

Feitelijk een volkomen onbegrijpelijke reactie omdat kort daarvoor de formateur juist had beweerd dat de meerderheid van de raad een raadsagenda met vijf wethouders had voorgesteld. Zoals ook het ‘Initiatief raadsvoorstel raadsagenda gemeente Noordwijk’ met daarin de wens van vijf wethouders in grote meerderheid werd aangenomen. En dat maakt feitelijk duidelijk dat het wel om de persoon zou moeten gaan. Anders was er wel tegen de raadsagenda gestemd met de aantekening dat vijf wethouders te veel van het goede zou zijn. Nadat de eerste kruitdampen waren opgetrokken, spraken we zaterdag met fractievoorzitters, Van Bockhoven (LSN), De Mooij (CDA) en Vermeulen (VVD). Want juist hun partijen zouden eerder akkoord zijn geweest met de kandidatuur van Jongenelen. Van Bockhove betreurde de gang van zaken, maar stelde dat dit soort zaken in de politiek meer voorkomen en dat zijn partij tegen was vanwege de invulling van de portefeuilles. En ook dat een 5e wethouder feitelijk overbodig zou zijn. De Mooij stelde vast dat Lijst Salman, PvdI en CDA tijdens het proces langs elkaar heen hadden gepraat en elkaar waren kwijt geraakt. En de feitelijk portefeuilleverdeling vooraf niet goed genoeg hadden vastgesteld.

Eigen schuld

Koen Vermeulen (VVD) reageerde verontwaardigd op het gerucht dat de twee partijen dit vooraf met hem zouden hebben bekonkeld. Maar van de kant van de Partij voor de Inwoners reageerde Ivar Krüse: ‘Er is wel degelijk sprake geweest van een gecoördineerde actie. Van Bockhove heeft dit na afloop van de raadsvergadering ook zelf aan mij toegegeven.’ Vermeulen zei zaterdag het voor de heer Jongenelen erg vervelend te vinden, maar dat het echt niet op de persoon gericht zou zijn geweest. Ook beweerde hij dat de PvdI feitelijk zelf de schuld zou hebben aan het debacle omdat er tijdens een kennismakingsrondje met Jongenelen duidelijk gemor hoorbaar zou zijn geweest. Uiteindelijk waren er beweringen, maar nauwelijks meer aantoonbare feiten dan wat in de raadsvergadering duidelijk werd.

Opsomming van feiten

De PvdI kondigde een brief aan de raad een duidelijke opsomming van de feiten aan zoals zij die tijdens het proces hebben beleefd, met hun commentaar daarop. Ze noemen het geheel onmenselijk, onfatsoenlijk en moreel verwerpelijk om zo met een kandidaat-wethouder om te gaan. En ook dat onware reacties na afloop, het voor hen alleen nog maar erger hebben gemaakt. In de brief lezen we nog een bizarre mededeling: ‘Onze kandidaat Jongenelen was zonder enig probleem door de integriteitstoetsing gekomen, had kennisgemaakt met de raadsleden en was op gesprek geweest bij de burgemeester. Hij had zelfs al een telefoon, iPad, laptop en toegangspasje voor het gemeentehuis ontvangen zodat hij de volgende dag direct aan de slag zou kunnen gaan.’ Het laatste woord is hierover zeker nog niet gesproken. De impact van de hiermee aan de gemeente Noordwijk toegebrachte schade moet nog duidelijk worden. Dat het geen schoonheidsprijs verdient is een open deur.

Uit de krant