Afbeelding
Foto: ter illustratie

Op agenda van de raadsvergadering staat slechts één bespreekstuk

Politiek

De komende raadsvergadering van 28 november is opnieuw een bijeenkomst waarin hamerstukken domineren. Niet minder dan tien keer zal de hamer een te nemen besluit bevestigen zonder dat er door de volksvertegenwoordigers debat over is gevoerd. Dat debat heeft volgens de politiek wel voldoende plaatsgevonden in commissievergaderingen waarin overigens ook niet democratische vertegenwoordiging zijn inbreng heeft.

Een behoorlijke politieke discussie werd er zeker gevoerd bij het collegevoorstel om een omgevingsvergunning te verstrekken voor het planologisch mogelijk maken van woningbouw op een perceel aan de Zwarteweg, waarbij het gaat om het protest van een buurman die een paardenmanege heeft en vergunning verwierf op basis van de bestemming Sport. 

Hobby of bedrijf

Daarbij ontstond discussie over de details rond de uitvoering en of dit een hobby betrof of dit als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt. De jurist van de eigenaar van de manege bestreed de waarde van onderzoeken en beweerde dat er veel procedurefouten zouden zijn gemaakt. Waardoor het voorstel alleen al zou moeten worden afgewezen en dat het hele proces zo nodig opnieuw zou moeten worden gevoerd. Toch leek de politiek een andere mening toegedaan en daarom staat het toch als hamerstuk op de agenda.

Tijdelijke woningen

Bepaald niet als hamerstuk lijkt het collegevoorstel betreffende het realiseren van tijdelijke woningen voor vluchtelingen en gastarbeiders. Het voorstel luidt: ‘In te stemmen met de aankoop en realisatie op de locatie Schippersvaartweg/ Leidsevaart van 75 appartementen voor de opvang van Oekraïense ontheemden en andere doelgroepen.’ Een voor de omgeving ingrijpend voorstel waar een transitiekrediet van 4.755.910 euro voor nodig is.

Belangrijke politieke beslissingen

In de commissie werden over dit voorstel nogal wat vragen gesteld die nog moeten worden beantwoord. En dus zullen deze vragen nog eens langskomen tijdens de behandeling door de gemeenteraad waarbij meer details duidelijk worden. Dan pas zijn de belangrijke politieke beslissingen aan de orde. De wens om tijdelijke woningen te bouwen voor eigen inwoners ligt hierbij niet voor. Maar het college wees er inmiddels wel op dat hierdoor voor eigen inwoners meer ruimte vrij wordt gemaakt op andere plekken in de gemeente.

Al met al een belangrijke beslissing voor de raad waarbij op bijzondere belangstelling vanuit woningzoekenden zal kunnen worden gerekend.

Uit de krant