Afbeelding
Foto: ws

GOM-woningen en fietsersgedrag aanleiding indienen moties

Politiek

In de Begrotingsraad werd een aantal moties ingediend. Een motie van de PvdA richtte zich, naar aanleiding van de beperkt beschikbare bouwgrond, op de clusterlocaties bij GOM-woningen. En de mogelijkheden die er zijn bij het al dan niet vergunning verlenen voor het realiseren van deze woonlocaties.

Van het belangrijke voornemen om deze raadsperiode vooral een ‘ja, mits’-houding aan te nemen zou direct moeten worden afgeweken en het college zou volgens de PvdA in voorkomende gevallen vooral uit moeten gaan van ‘nee, mits’ en het college vanaf nu zo terughoudend mogelijk zouden moeten omgaan met de bouw van Greenportwoningen. De PvdA trapt het liefst volledige op de rem, maar beseft wel dat dit wegens vigerende ISG beleid niet mogelijk is.

‘Ja- of nee-mits...’

Wethouder Alkemade had al duidelijk gemaakt dat ook het college inmiddels min of meer het ‘nee, mits’-principe in geval van GOM-woningen hanteert. Maar ook dat er soms reden is om op een andere naar manier principeverzoeken te kijken en dat uiteindelijk in de meeste gevallen de gemeenteraad toch het laatste woord heeft. Hij bevestigde dat door de herijking binnen de ISG er mogelijk weer anders mag worden om gegaan met vooral de clusterlocaties om aan de wens voor betaalbare woningbouw gevolg te geven. Toch vond de wethouder de motie nu nog een stapje te ver gaan. De gemeenteraad bleek uiteindelijk verdeeld, maar de motie werd, met 15 voor en 12 tegen, wel aangenomen. 

Gevaarlijk

Ook was er een motie van Van Paridon (VVD), waarin wordt gevraagd een publiciteitscampagne op te starten om de fietsers nadrukkelijk te wijzen op het gevaar in het verkeer en vooral bij het gebruik van de fietsroute bij rotondes. De ongelukken op rotondes, waarbij fietsers dus vaak het slachtoffer zijn, krijgen in de publiciteit veel aandacht en zorgen voor talloze reacties op sociale media. Wethouder Alkemade gaf in een reactie vanuit het college aan dat hij de motie ondersteunde. Vooral omdat de gevraagde publiciteitscampagne al in voorbereiding is. Thomas Steenvoorden (PUUR) wilde weten of er naast de juiste voorlichting extra initiatieven komen om de regels te gaan handhaven. Omdat gedragsverandering kan worden bevorderd met pittige handhaving.

Hij kreeg van de wethouder een beperkte toezegging met wel een maar. Omdat is gebleken dat op rotondes een preventieve handhavingsactie houden in de praktijk op de meeste rotondes nagenoeg onmogelijk is. Na stemming bleek, dat de feitelijke overbodigheid van de motie, omdat de campagne al in voorbereiding is, er voor slechts één raadslid reden was om tegen te stemmen. En dus werd de motie met 26 stemmen voor en één tegen aangenomen.

Uit de krant