Afbeelding
Foto: Wim Siemerink, archief

Uitleg bollengrondcompensatie wordt door wethouder geweigerd

Politiek

Tijdens de raadsvergadering kwam een bestemmingsplan wijziging aan de orde. Het betrof het voorstel, tot het realiseren van een zgn. ‘greenportwoning’ Daarbij de opmerking dat een deel van het bedrijfsperceel wordt ter compensatie wordt opgeleverd als nieuwe bollengrond.

Het betrof een al in de commissie uitgebreid behandeld voorstel dat als hamerstuk op de agenda stond. Van der Klugt (NZL) kwam namens zijn partij met een stemverklaring waarbij hij aangaf dat de voorgestelde bollengrondcompensatie feitelijk onvoldoende was. Maar dat zijn partij het voorstel verder wel ondersteunde. Hierop gaf de wethouder Roberto ter Hark te kennen dat hij hierop dolgraag even wilde reageren. 

Reglement

Toen de voorzitter hiertoe gelegenheid wilde geven werd dit geblokkeerd door Louis Koppel (GL) die hier formeel heel nadrukkelijk bezwaar tegen aantekende. Bij hamerstukken zou extra uitleg door het college volgens Koppel reglementair verboden zijn. Omdat er geen verdere reactie uit de vergadering kwam concludeerde de voorzitter op basis van het reglement van orde dat er aan de eis van Koppel tegemoet diende te worden gekomen. Waardoor de wethouder dus zonder uitleg te hebben gegeven terug moest om zijn plaats buiten de kring weer in te nemen. Een opmerkelijk moment, zeker voor toehoorders en andere belangstellenden. Nog vreemder leek de eis van Koppel om vervolgens toch een stemming te houden bij dit hamerstuk. Kennelijk een basisrecht, maar interessant is antwoord op de vraag wat er gebeurt als een hamerstuk na zo’n stemronde geen meerderheid blijkt te hebben verkregen. Een vraag waarop de griffier een duidelijk antwoord kon geven. Zelfs hamerstukken kunnen via een stemming worden afgehandeld waarbij de meerderheid toch beslissend is. Ook indien in de commissie er nog anders over werd geoordeeld.

Na afloop wilde een milde wethouder Ter Hak ook nog wel even uitleggen dat hij de heer van der Klugt had willen laten weten dat de Bollengrondcompensatie wel degelijk een verplichting is die moet en in dit geval ook zeker volledig zal plaatsvinden. De in het stuk genoemde 215 m2 bollengrondcompensatie is volgens de wethouder er in ieder geval een onderdeel van, maar mogelijk wordt het zelfs een extraatje.

Uit de krant