Meer persoonlijk contact met de inwoners is belangrijk. | Foto: WS.
Meer persoonlijk contact met de inwoners is belangrijk. | Foto: WS.

Gemeentesecretaris Ilse Overzier: ‘Er dient nog veel te gebeuren’

Politiek

De gemeentesecretaris is een belangrijke schakel tussen het college van B&W en de ambtelijke organisatie. Per 1 september 2022 is de 53- jarige Ilse Overzier de gemeentesecretaris van Noordwijk. En met haar aantreden lijkt er voor een wat andere aanpak van dienstverlening te zijn gekozen.

Op ons verzoek om een interview werd door haar direct spontaan positief gereageerd. En de persoonlijke kennismaking was al even spontaan. De gemeentesecretaris, deze keer eens niet in gezelschap van een ambtelijke communicatieadviseur, bleek best bereid tot een openhartig gesprek.

Overzier woont in Santpoort Zuid, heeft samen met haar man een gezin met vijf kinderen en heeft een economische achtergrond. Zij was zes jaar directeur van Stadsdeel West in Amsterdam, een samenleving van 145.000 inwoners. Toe aan weer iets anders solliciteerde zij met succes naar een aanstelling in Noordwijk. Met plezier rijdt ze dagelijks een half uurtje door het landschap richting een van de gemeentelijke kantoren, om in de fusiegemeente leiding te geven aan de ambtelijke organisatie en bovendien het college ter zijde te staan in de uitvoering van taken.

Welkom 

Over haar komst naar Noordwijk zegt ze: ‘Ik heb me direct erg welkom gevoeld. Na de fusie van twee totaal verschillende organisaties, de problemen rondom corona en vervolgens de lokale verkiezingen, bleek 1 september 2022 een mooi moment om in te stappen en vorm te mogen geven aan de uitgangspunten van het huidige coalitieakkoord, waarin dienstverlening en een goede communicatie met de inwoners als heel belangrijk is benoemd.’

De gemeentesecretaris, die dus ook directeur is van de ambtelijke organisatie, wil dit niet te krampachtig doen maar meent wel dat nu ‘de luiken open moeten’. En dat de signalen vanuit de inwoners actief moeten worden opgehaald. Ze bepleit vooral een overwogen aanpak die stap voor stap moet leiden naar meer wederzijds begrip en zegt: ‘We proberen dit te realiseren vanuit de basis, met duidelijke afspraken, waarbij we eerst aandacht geven aan de opbouw van een goede organisatie en alles doen op basis van stevige fundamenten.’

Open dienstverlening

Een proces dat volgens haar inmiddels heel goed en krachtig verloopt en ze roemt de onderlinge samenwerking van de diverse afdelingen. Ze vervolgt: ’Ik neem duidelijk waar dat het belang van een open dienstverlening door iedereen wordt onderschreven. Nadrukkelijk in wederzijdse samenwerking met het college van burgemeester en wethouder. Maar... er dient nog veel te gebeuren. Want er zijn bijvoorbeeld ook onverwachte prioriteiten gesteld zoals de opvang van asielzoekers en de plaatsing van vluchtelingen vanuit Oekraïne.’

Valkuil

De gekozen werkwijzen, hobbels in de organisatie, de inrichting van de kantoren in Noordwijkerhout en Noordwijk, het thuiswerken, de energiecrises en de bijzondere wensen van bevolking en politiek. Het zijn volgens Overzier belangrijke aandachtpunten waarop actie moet worden ondernomen. De gemeentesecretaris wil realistisch zijn en meent: ‘Een valkuil is dat we teveel hooi op onze vork nemen. We zijn echt nog in opbouw en dus is geduldige onderlinge samenwerking van belang.’

Deze gemeentesecretaris wil ook persoonlijk meer contact met de inwoners. En dus kunnen we haar steeds vaker tegenkomen. Zoals bij lokale evenementen, bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld de NOV en andere maatschappelijke organisaties of gewoon donderdag op de markt. Zij ziet het als een uitdaging om de gemeente Noordwijk, vooral in samenspraak met inwoners en politiek, nog mooier te gaan maken

Uit de krant