De 'oude' Schelft, nog voor de brand die dit complex op 14 november 2020 totaal in de as legde. | Foto: archief.
De 'oude' Schelft, nog voor de brand die dit complex op 14 november 2020 totaal in de as legde. | Foto: archief.

Tekort badwater: herbouw zwembad bittere noodzaak

Politiek

Steeds weer is de herbouw van de Schelft onderwerp van discussie. En in de aanloop naar de raadsvergadering van april 2023, waar mogelijk een definitieve beslissing wordt genomen, praat men steeds over nut en noodzaak alsmede over de financiering van voorgestelde herbouw plannen.

Er is ook opnieuw discussie over wel of geen zwembad en over een mogelijke andere aanpak van beheer van de sportvoorziening. En wat de mogelijkheden zijn van horeca-exploitatie in een cultureel centrum. In de wandelgangen gaat het ook over de noodzaak van het realiseren van een Noordwijkerhouts zwembad. Daarbij valt op dat er nauwelijks op basis van onderzoek en beschikbare cijfers meningen worden gelanceerd. Het lijken vooral de emoties die bij de verschillende standpunten leidend zijn.

Ook voortbestaan van andere verenigingen is in het geding

In een gesprek met Derik Huizer, de voorzitter van ZVN, (Zwemvereniging Noordwijkerhout), gaan we nog eens dieper op deze zaak in. Aan hem stellen we de directe vraag of de noodzaak voor een nieuw te bouwen zwembad kan worden aangetoond. De voorzitter is daar volledig van overtuigd. Hij legt uit: ‘De mensen weten echt niet waar het over gaat. Er is aantoonbaar een tekort aan badwater. Wij zijn een zwemvereniging waar vooral het wedstrijdzwemmen in competitieverband centraal staat. Geloof me, Binnenzee ligt compleet vol. Wij moeten op dit moment onze leden elders, op wel vier trainingslocaties, onderbrengen. Extra uren zijn er niet te bemachtigen. Ja: voor 6.30 uur in de ochtend of op zondagavond maar dat zijn natuurlijk geen opties En let wel: zwemmen kan men op diverse plaatsten leren maar diplomazwemmen moet officieel. In bij Binnenzee is daarvoor de wachttijd zes maanden!’

De voorzitter, overigens een inwoner van Noordwijk, spreekt met passie en overtuiging over een noodzakelijk zwembad in Noordwijkerhout. Hij vertelt over een zeer goede samenwerking met de gemeente en toont begrip voor het collegestandpunt dat de toekomstige exploitatie een zorg is. Hij noemt het ook zorgelijk dat bij een aantal politici de kennis van de juiste cijfers ontbreekt en er in de gemeenteraad vaak zomaar wat wordt geroepen. Huizer: ‘In omliggende gemeente is ook echt geen ruimte om een zwemvereniging te huisvesten. 

Het voortbestaan van onze vereniging maar mogelijk ook van andere clubs zoals de Noordwijkerhoutse Reddingsbrigade en de Triatlon Vereniging, is in het geding. Wij en de andere clubs vragen zeker niet om allerlei extra luxe maar slechts om een basaal zwembad, wel met zes wedstrijdbanen.’ ‘Wij zijn inmiddels in overleg met diverse partijen die graag bereid zijn de exploitatie op zich te nemen. Omdat genoemde watergerelateerde verenigingen in samenspraak met een serieuze exploitant zeker een bezetting van 80 procent gaan halen. En Sportfondsen Binnenzee toont nu al interesse om straks extra uren in Noordwijkerhout in te huren.’ Huizer toont dus begrip voor zorgen over toekomstige exploitatielasten. De exploitatie kan volgens hem garen spinnen bij een nieuwe energieaanpak. Er wordt in dat verband ook al gekeken of nieuwe temperatuursystemen en aardwarmte nog extra kansen bieden. Over de toekomst van de ZVN maakt hij zich echt geen zorgen. De nieuwbouw op het Bavoterrein zal zeker zorgen van meer jeugdleden. Daarnaast biedt het door velen gewenste schoolzwemmen kansen en zal het geplande gezondheidscentrum kunnen meeprofiteren met revalidatiezwemmen.

Uit de krant