Charlotte Meiland legde de belofte af en vervangt een korte periode raadslid Louis Koppel. |
Charlotte Meiland legde de belofte af en vervangt een korte periode raadslid Louis Koppel. | Foto: Wim Siemerink

Raadsvergadering akkoord met voorbereidingskrediet Noordwijkse School

Politiek

Een raadsvergadering met de installatie van de vervangster van GroenLinks fractievoorzitter Louis Koppel, met een discussie over de bouwkosten en de ouderbijdrage van de Noordwijkse School, met toekennen van budget voor minder draagkrachtigen voor het dempen van de effecten van de coronacrises en met groen licht voor de aankoop van woonhuizen op het VAB-terrein (Vuilafvoer Bedrijf) nabij Piet Gijs. En tot slot was er nog een wat verwarrend debat over wenselijkheid van GOM-woningen. 

De vergadering kende dus de installatie van Charlotte Meiland die voor enkele maanden Louis Koppel zal vervangen, waardoor Cynthia Maan als fractievoorzitter van GroenLinks gaat optreden.

Krediet

Opnieuw kwam er discussie over het voorstel voor een voorbereidingskrediet voor huisvesting van de Noordwijkse School. 

Wethouder Salman benadrukte na verwijten dat er weldegelijk een Huisvestingplan Onderwijs is dat overigens nog wel geoptimaliseerd gaat worden. Hij herhaalde zijn in de commissie al gegeven antwoord aan Karin Meiland (NZL) over de nogal hoge ouderbijdrage: ‘Wij gaan daar als college niet over. Dat is ter competentie aan het schoolleiding.’

De wens om aan het gebouw een bredere maatschappelijke functie aan te geven vond wel gehoor. Ook al omdat bij de plannen de intentie is geuit om het naast gelegen DPO-gebouw te betrekken in de herontwikkeling. Waardoor er dan weer extra woningbouw zou kunnen worden gerealiseerd. Diverse partijen lieten weten dat zij hierbij voortvarendheid meer dan noodzakelijk achten. Een amendement van de PvdA om nog een vijfde variant aan de plannen toevoegen kreeg nagenoeg geen steun.

Hoewel veel partijen de intentie uitspraken om op de plek van het huidige het DPO-gebouw in de toekomst woningbouw ging het raadsbesluit slecht over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de Noordwijkse School. 

De gewenste woningbouw kan, ondanks de goede wil en uitgesproken intenties, niet op korte termijn worden gerealiseerd. Daartoe zal de gebruikelijke procedure dienen te worden opgestart.

Motie

Vervolgens boog de raad zich ook nog over een motie van NZLokaal. Waarbij de vraag aan de orde werd gesteld of de zogenaamde GOM-woningen in de huidige vorm nog wel gewenst zijn. In een wat verwarrende discussie over Greenpoort Ontwikkeling Maatschappij en zijdelings de woonvisie kwam men tot de conclusie dat de motie overbodig zou zijn. Wethouder Theo Alkemade benadrukte nog eens dat een eerder aangenomen motie en het huidige coalitieakkoord borg staan dat er aan de wensen van de gemeenteraad gaat worden voldaan. Waarop de genoemde motie door NZLokaal werd ingetrokken.

Tot slot kwam de inrichting van het al zo vaak bekritiseerde Jeroensplein aan de orde via een motie van Thomas Steenvoorden. Een oproep om het parkeren op het Jeroensplein te beperken, omdat de geparkeerde auto’s er dagelijks voor gevaarlijke situaties zouden zorgen. 

Portefeuillehouder Theo Alkemade benadrukte de veiligheid ter plekke zeer serieus te nemen. 

Een recent onderzoek zou niet hebben aangetoond dat er sprake is van onveiligheid. Hij zegde wel toe om meer aanwijzingen aan te brengen daar waar dit nodig zou zijn, maar hij raadde het aannemen van de motie nadrukkelijk af. Een advies wat een meerderheid van de gemeenteraad ter harte nam en met 15 tegen 11 werd de motie verworpen.

Uit de krant

Uit de krant