Foto archief, Wim Siemerink
Foto archief, Wim Siemerink

Raadsvergadering in teken van algemene beschouwingen

Politiek

Naar aanleiding van de ingediende begroting kwam de gemeenteraad op dinsdag op het ongebruikelijke tijdstip van 16.00 bijeen. Om op basis van politieke overtuiging en ambities uitgebreid het licht te laten schijnen over de financiële toekomst van de gemeente.

De burgemeester kondigde de afsplitsing bij PUUR officieel aan. En liet weten dat Thomas Steenvoorden PUUR blijft en dat Toon van Tol samen met Suzanne van Teijlingen als METLEF verder gaan.

VVD mocht om 16.10 uur het spits afbijten om te laten weten dat zijn fractie de begroting konden onderschrijven. De fractievoorzitter wees nog eens op de wens om RAAD-breed samen te werken maar dat er niet kon worden getornd aan het jongstleden gesloten coalitieakkoord. De Noordelijke ontsluiting Bollenstreek is voor de VVD en speerpunt. Daarnaast wil de VVD als gemeente Noordwijk proactief omgaan met bouwplannen en het oplossen van stikstofproblematiek. Na hem vroeg NZL zoals te verwachten extra aandacht voor groenbeheer en speelplekken, vooral in Noordwijkerhout en de Zilk. Alfons Morssink schonk namens de PvdI veel aandacht aan een rechtvaardige toewijzing bij lokale huisvesting. Vluchtelingen en asielzoekers zouden wat de PvdI betreft gewoon aan moeten sluiten in de rij van woningzoekenden. Hij attendeerde erop dat inwoners zich nauwelijks verbonden voelen met de gemeenteraad: ‘We discussiëren eindeloos over details. Publieke belangstelling ontbreekt volledig omdat we meer met onszelf bezig zijn dan met de belangen van de inwoners.’

Dat GroenLinks via woordvoerder Cynthia Maan duurzaamheid, de energietransitie en het klimaat centraal stelde was niet verrassend. Ze hekelde het afschaffen van hondenbelasting en afschalen van de OZB omdat dit een beperkte groep voordelen biedt. Het CDA vroeg aandacht voor de gevolgen van de oplopende inflatie en in het kader daarvan de toekomstige bouwontwikkelingen van o.a. De Schelft en de nieuwe Raadszaal. Ook werd door Jordy de Mooij gepleit voor het aanstellen van wijkambassadeurs. Ton van Tol beloofde inzet en daadkracht van de kant van METLEF. Hij pleitte voor attent omgaan met geld omdat volgens hem één vuile bom plots de hele toekomst kan veranderen. Peter van Bockhove (Lijst Salman) pleitte om vooral zuinig om te gaan met de reserves. Daarnaast vroeg hij opnieuw aandacht voor het toewijzen van beschikbare woningen aan eigen inwoners.

Geen tweede zwembad

Thomas Steenvoorden (PUUR) noemde het ondoenlijk alle cijfers te doorgronden. Hij was bang dat volgende bestuurders zouden kunnen worden opgezadeld met een lege gemeentekas. Verder pleitte hij voor zelfbewoningsplicht van woningen en daarnaast voor het versnellen van de woningbouw.Hij maakte wel wat los met zijn opmerkingen over de ontwikkeling van de Schelft. Hij vroeg zich af of het verantwoord is om nu nog te investeren in een tweede zwembad.

De PvdA waarschuwde voor het te gemakkelijk afscheid nemen van de ODWH. Rommie van Dokkum voorzag problemen bij het zelfstandig beheren van een afdeling bouwtaken en mogelijke belangenverstrengeling met lokale vastgoedbelangen. Ze hekelde daarnaast de opstelling van wijkvereniging de Zuid bij het zoeken naar oplossen van de parkeerproblemen.

D66 bleek blij met de huidige financiële positie van de gemeente Noordwijk. Wel zouden concrete plannen ontbreken in de komende meerjarenbegroting. Hij hekelde het openbaarvervoer richting Schiphol en noemde het een HOV-boemel. Jaap de Moor pleitte hartstochtelijk voor de keuze om te bouwen aan Achterweg en Herenweg. Wat aansluit op het Provinciale doel om te bouwen op de as Leiden-Katwijk- Noordwijk. Hij bracht ook een mogelijke nieuwe en grootschalige bollenstreekfusie ter sprake. Tot slot wilde hij bij handhaven van orde en veiligheid meer gebruikmaken van mobiele camera’s.

Uiteindelijk werd de gepresenteerde begroting, met de tegenstemmen van de oppositie, in meerderheid aangenomen.

Uit de krant