Jaap de Moor.
Jaap de Moor. Foto: ws

Ledenvergadering beslist over toekomst Bruisend Noordwijk

Politiek

Opnieuw is een Noordwijkse politieke partij in opspraak. Het recent door voormalig NZLokaal-raadslid Jaap de Moor opgericht Bruisend Noordwijk verkeert in zwaar weer. Hij kwam eerder in het nieuws omdat hij in aanloop naar de verkiezingen zou zijn bedreigd en nu is er een verschil van inzicht tussen partijleider De Moor en de nummer 2 van de kieslijst, Jeroen Arbouw.

Het lijkt inmiddels op een ordinaire machtsstrijd waarbij men over en weer met schorsingen op de proppen kwam. De Moor is de oprichter, de bestuursvoorzitter en de fractievoorzitter van Bruisend Noordwijk. Een partij in de kinderschoenen dus, waarbij vier bestuursleden van het eerste uur om diverse redenen afhaakten. Maar uiteindelijk voldeed Bruisend Noordwijk aan een wettelijke inschrijving van bestuursleden in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

Noordwijker Arbouw en zijn huidige partner Renate van den Berg namen volgens Jaap de Moor naast nieuwkomer en commissielid Catherine Vergouw, zitting in het bestuur. De inschrijving was compleet met bijbehorende wettelijke statuten. Daarbij zou echter een belangrijke fout zijn gemaakt omdat de daarin vereiste goedkeuring van de ledenvergadering volledig zou ontbreken. 

Arbouw bracht recentelijk naar buiten dat De Moor zich volgens diverse klachten en meldingen schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Dit zou eerst allemaal officieel moeten worden onderzocht en daarop vooruitlopend zou De Moor zijn rol als partijvoorzitter dienen neer te leggen. 

Nieuwe koers

Alles kan niet los worden gezien van een nieuwe koers, aangekondigd door raadslid/fractievoorzitter De Moor. In die hoedanigheid bracht hij recentelijk naar buiten dat Bruisend Noordwijk, gelet op de overeenkomsten in partijprogramma’s, de intentie had om zich aan te sluiten bij de fractie van de Partij voor de Inwoners. Dit nadat Bruisend zich al eerder en om dezelfde reden had geschaard achter, of liever bij de coalitie. Naar aanleiding van de huidige commotie bracht de Partij voor de Inwoners naar buiten dat de intentie van een samengaan met Bruisend Noordwijk blijft gehandhaafd, maar dat er in afwachting van komende ontwikkelingen een pas op de plaats wordt gemaakt.

De Moor verduidelijkt dat het, in tegenstelling tot berichten in andere media, geen fusie betreft maar een door de fracties gewenste samenwerking. En dat de ledenvergadering van Bruisend Noordwijk gaat over de toekomst van Bruisend Noordwijk. Gewoon doorgaan of mogelijk liquideren ligt niet in zijn handen maar in die van de ledenbijeenkomst van Bruisend Noordwijk.

Wettelijke aansprakelijkheid

De 46-jarige Arbouw is de partner van Renate van den Berg die op de kieslijst van Bruisend Noordwijk de vierde plaats inneemt. Samen delen zij niet alleen de politieke ambitie maar hebben daarnaast een gezin van vijf kinderen. In een persoonlijk telefonisch gesprek met de Arbouw kwamen een groot aantal details aan de orde. Teveel om in een krantenartikel volledig te belichten. Er blijkt in ieder geval verschil van inzicht wie nu nog welke bestuurlijke functie bij Bruisend Noordwijk zou mogen uitoefenen. Arbouw gaf daarover een zeer uitgebreid verslag met veel informatie over actuele activiteiten van zowel De Moor als van hemzelf. Het publiceren van de door de redactie geschreven samenvatting werd door hem niet geaccepteerd, zodat wij op het moment afzien van publicatie.

Financiën

Voorzitter De Moor wacht nu op de digitale ledenvergadering van Bruisend Noordwijk die voor 23 augustus is uitgeschreven. Daar zal ook de financiële verantwoording aan de orde komen. Dan zal blijken dat de inkomsten uit contributies, donaties en bijdragen vanuit de fractie de uitgaven nauwelijks dekken. Met een huidig eigen vermogen van € 131,98 blijkt de financiële toekomst van Bruisend Noordwijk bepaald niet rooskleurig.

Uit de krant