Het Steunpunt Noordwijk van woningbouwvereniging Stek aan de Van Panhuysstraat, | Foto: Google Maps.
Het Steunpunt Noordwijk van woningbouwvereniging Stek aan de Van Panhuysstraat, | Foto: Google Maps.

Eenzijdige weigering van Stek wordt niet geaccepteerd

Politiek

Stek heeft het college per brief laten weten dat zij zich niet gaan houden aan de afspraak om een zogenaamd ‘bod’ te leveren wat betreft hun activiteiten voor het komende kalenderjaar. Ze stellen vast dat dit geen wettelijke verplichting meer is en dat de meerwaarde minder is geworden door de meerjarenafspraken die er inmiddels al zijn.

Stek wijst ook verwijtend naar het kabinet en met name minister De Jonge, die te stevige tegenprestaties zou eisen op gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming.

Er zou daarbij, volgens de brief van Stek, nog veel te veel onduidelijk zijn.

Antonius van Padua heeft volgens afspraak wel een bod uitgebracht

Stek wijst in dit verband ook op de stijgende inflatie, de bouwkosten en de energieprijzen en laat weten: ‘We kunnen pas toezeggingen doen wanneer we weten wat er in de volle breedte van de sector wordt verlangt en als we binnen Stek hebben doorgerekend hoe een en ander past in onze financiële mogelijkheden. Voorlopig zou Stek zich slechts gebonden voelen aan de bestaande meerjaren-prestatieafspraken.

De gemeente heeft in een uitvoerig schrijven Stek inmiddels laten weten dat er verwacht wordt dat een overzicht van de voorgenomen activiteiten voor 2023 zowel aan de gemeente als aan de huurdersorganisaties in Noordwijk gewoon verstrekt. Zodat er ook de gezamenlijke ambities en een prioriteitenstelling kan worden opgesteld. Zij melden nadrukkelijk dat de stichting Sint Antonius van Padua inmiddels per 30 juni 2022, geheel volgens de afspraak, wel een bod met voorgenomen werkzaamheden, geheel in de lijn met de meerjarenafspraken, heeft uitgebracht.

Het college benadrukt nog eens dat de afspraken met alle betrokkenen op 9 december 2021 zijn gemaakt en met handtekeningen ook zijn bekrachtigd.

Het college heeft de gemeenteraad via een schrijven van 14 juli 2022, voorzien van volledige documentatie, van het gerezen probleem op de hoogte gebracht.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant