Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
De keuze voor samenwerken met een gehalveerde Lijst Salman Noordwijk wekt alom verbazing. | Foto: WS
De keuze voor samenwerken met een gehalveerde Lijst Salman Noordwijk wekt alom verbazing. | Foto: WS (Foto: )

Uitsluiting van Pvd1 door PvdA houdt de progressieven voorlopig buiten het college

  Politiek

Verrassend. Zo mag de keuze voor Lijst Salman Noordwijk als coalitiepartner toch wel worden genoemd. Want de partij die in de campagne koos voor de slogan 100% Noordwijk, werd door de kiezers niet gewaardeerd en leed met het halveren van de raadszetels een gevoelige nederlaag. 

Wel benadrukte de interim-wethouder Dennis Salman tijdens de informatieperiode een aantal keren nadrukkelijk dat hij en zijn partij beschikbaar bleven voor collegedeelname. Maar een verliezer hiermee belonen wekt in de samenleving toch altijd verbazing.

Ook in de lokale politiek blijken verrassingen dus niet uitgesloten. Formateur Roberto ter Hark (VVD) werd geconfronteerd met de keuze van zowel NZL als PvdA, die samenwerken met de Pvd1 bij voorbaat uitsloten. GroenLinks kwam hiermee in een onmogelijke positie. De partij gaf vooraf te kennen geen enkele partij bij voorbaat uit te sluiten, maar gaf nu toch geen gehoor aan de uitnodiging tot een gesprek met de formateur.

Partijleider Louis Koppel legde ons uit dat hij vast wilde houden aan de keuze om samen met D66 en PvdA een Progressieve Combinatie te vormen. Oscar Kramer (D66) bevestigt een en ander. Hij legt uit dat pas in de gesprekken tijdens de informatie de mogelijkheid tot het gezamenlijk leveren van een wethouder als een haalbare optie op tafel kwam. Hij betreurt het dat er geen vervolggesprekken mogelijk bleken. Kramer: “Nu zullen we snel gaan overleggen hoe we in de oppositie deze samenwerking vorm geven.” 

Vastgoedbelangen

Rommie van Dokkum (PvdA) bevestigt haar keuze van het uitsluiten van de grote winnaar. Ze zegt: “Die keuze om niet te gaan samenwerken met de Pvd1hadden we al gemaakt. Vastgoedbelangen zitten in de wortels van deze partij en dat strookt niet met onze opvattingen.” 

Fractievoorzitter en beoogd wethouder Alfons Morsink van de Pvd1 betreurt de uitsluiting. Hij beseft dat er in gesprekken over een coalitieprogramma nog harde noten gekraakt moeten worden. Maar houdt vertrouwen in een goede afloop.

Fractievoorzitter Karin Meiland-van de Burg (NZL) zei dat NZL wel degelijk een wethouderskandidaat had in de persoon van Lysette van der Vossen. Zij vindt het teleurstellend en moeilijk te begrijpen dat de keuze is gemaakt tot samenwerken met Lijst Salman Noordwijk. Maar richt alle hoop op de toekomst omdat zij denkt dat er heel sterk oppositie kan worden gevoerd.

Loyaal aan de coalitie

Een verrassend geluid komt er van Bruisend Noordwijk. Jaap de Moor herkent juist heel veel eigen standpunten in het programma van de Pvd1. Hij verwacht daarnaast dat ook LSN zich bestuurlijk zal moeten richten op alle kernen van deze gemeente. Als het coalitieprogramma voldoet aan de voorwaarde van Bruisend Noordwijk sluit hij bepaald niet uit dat de partij zich loyaal en formeel bij de coalitie zal aansluiten. Fractievoorzitter Toon van Tol (PUUR) was dit weekend voor actueel commentaar niet bereikbaar.

CDA-fractievoorzitter Jordy de Mooy maakt duidelijk dat het CDA een partij is die bestuursverantwoordelijkheid als kerntaak heeft. Het vormen van de coalitie ziet hij vol vertrouwen tegemoet. Hij ontzenuwt de geruchten van zijn kandidatuur voor een wethouderszetel. Theo Alkemade blijft de beoogd wethouder voor het CDA.

Voormalig en toekomstig fractievoorzitter Peter van Bockhove van Lijst Salman geeft aan dat niet zomaar is besloten tot deelname aan een college. En hij benadrukt daarbij ook al dat er nog harde noten moeten worden gekraakt. Over verkiezingscampagne wil hij weinig kwijt. Maar richt zich vooral op de toekomst. Waarin woningbouw in de Noordwijkse kernen toch een speerpunt zal blijven. 

Meer berichten