Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
<p>Over de taakverdeling is het nog speculeren. | Foto: WS.</p>

Over de taakverdeling is het nog speculeren. | Foto: WS.

Verder met drie wethouders

  Politiek

vertrek • Tijdens de laatste raadsvergadering van 2021 meldde burgemeester Wendy Verkleij officieel het aftreden van wethouder Sjaak van den Berg. Zij noemde dit agendapunt niet het minste onderwerp en liet weten dat het college in de dinsdagmorgen gehouden collegevergadering een herschikking van de portefeuilles had gemaakt.

Het terugtreden van wethouder Van den Berg en het feit dat NZLokaal geen voorstel deed voor een plaatsvervanger maakte dit noodzakelijk. De burgemeester zei verder dat het aannemelijk is dat er deze raadsperiode ook geen vervanger zal komen. En dat er inmiddels uitvoerig overleg over een verdeling van de portefeuilles heeft plaats gehad. Omdat de actualiteit dit verlangt zijn enkele portefeuilles al definitief. Verder komt hierover nog een raadsbrief met informatie.

Zij vroeg clementie voor het mogelijk ontbreken van dossierkennis bij de onderwerpen op de raadsagenda die tot de portefeuille van Van den Berg behoorden.

Steun

Namens NZLokaal verklaarde fractievoorzitter Lisette van der Vossen dat de fractie steun aan de coalitie blijft geven. GroenLinks maakte zich grote zorgen over eerder gemaakte afspraken betreffende het samenvoegen van de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Financiën en Grondbedrijf. Want financiën en Grondbedrijf zijn nu wel samengevoegd. Louis Koppel eiste een officiële verklaring waarom afspraken over strikt gescheiden houden van RO, Financiën en Grondbedrijf niet konden worden nagekomen. Als voorzitter van de gemeenteraad kon de burgemeester slechts toezeggen dat dit in het college verder zal worden besproken.

Speculeren

Over de volledige taakverdeling is het nu nog speculeren. Maar waarschijnlijk is dat belangrijke portefeuilles zoals Tijdelijk wonen, Omgevingsvisie en Energietransitie naar wethouder Theo Alkemade gaan. En dat wethouder Ter Hark naast Grondbedrijf ook de portefeuilles Participatie en Regionale mobiliteit gaat beheren. Terwijl Burgemeester Verkleij mogelijk de belangrijke taken rond Strandzaken en Horeca gaat uitvoeren. Maar de definitieve verdeling zal er pas na de jaarwisseling zijn, nadat de noodzakelijke ambtelijke ondersteuning zal zijn geraadpleegd.

Meer berichten