Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr

Johan van Hameren naar Bruisend Noordwijk

  Politiek

politiek • De fractie van Bruisend Noordwijk is versterkt door de komst van Johan van Hameren als nieuw commissielid!

De benoeming zal plaatsvinden in de gemeenteraadsvergadering van vandaag, 13 april. Met de komst van Johan bestaat de fractie nu uit drie personen: Jaap de Moor (raadslid), Cathérine Vergouw ( commissielid) en Johan van Hameren (commissielid).

Johan is geen onbekende in Noordwijk, maar heeft direct uitgesproken zich te willen inzetten voor alle kernen. 

“Met de komst van Johan zal de fractie in staat zijn om te komen tot een betere en meer gespreide werkverdeling van het raads- en commissiewerk. En in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal daarbij zo ook meer ruimte gevonden kunnen worden voor het voeren van een zinvolle campagne. Daarbij wordt de fractie ook ondersteund door inmiddels aangesloten leden, die de speerpunten van Bruisend Noordwijk kunnen onderschrijven”, laat De Moor weten. 

“Het fusieproces tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben we achter ons gelaten, zodat we ons nu vooral zullen gaan richten op toekomstige uitdagingen binnen de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.”

Meer berichten