Harde prestatieafspraken | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Sjaak Geerlings, Dennis Salman en Merlijn Welzijn zetten de handtekening onder de gemaakte prestatieafspraken. | Foto en tekst: Wim Siemerink.
Sjaak Geerlings, Dennis Salman en Merlijn Welzijn zetten de handtekening onder de gemaakte prestatieafspraken. | Foto en tekst: Wim Siemerink.

Harde prestatieafspraken

  Politiek

Woningstichting St Antonius van Padua kwam vandaag, 25 november, samen met Huurdersbelangen Noordwijkerhout/De Zilk en de gemeente Noordwijk nieuwe prestatieafspraken overeen. Volgens wethouder Dennis Salman een zeer belangrijke overeenkomst die nieuwe en bestaande afspraken vastlegt. Noordwijkerhout bouwt zijn sociale woningen de komende jaren op het Bavoterrein. Op basis van geïnventariseerde behoeften met antwoord op de vraag: 'Wat is nu het specifieke vraagstuk in Noordwijkerhout?

Directeur Merlien Welzijn legde echter aan de aanwezige pers uit dat er allereerst is gekeken of eerder gemaakte prestatieafspraken werden waargemaakt. Om daarna op basis van actuele informatie over wensen en behoeften een vervolgtraject in te gaan. Welzijn : 'Er liggen hier nieuwe afspraken op tafel. Waarmee we op basis van de kansen die er zijn antwoord willen geven op de vragen naast die van woonbehoeften . Zoals welke mogelijkheden er zijn tot samenwerken in het realiseren van doelstellingen'. Zij benadrukt dat het niet alleen gaat om het stapelen van stenen bij nieuwe woonprojecten. Maar dat ook de zogenaamde zachte kant van het wonen, zoals wonen met zorg in brede zin, veel aandacht behoeft. Ze meldt de realisatie van een nieuw ondernemersplan bij haar stichting waarin doelgroepen , vraagstukken , woonbehoeften en mogelijkheden de basis vormen.

Sjaak Geerlings benadrukt namens de belangenorganisatie van huurders dat vooral de verandering in behoeften bij huurders een belangrijke plaats inneemt. De jaarlijkse prestatieafspraken zijn overigens een formele opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting die met de concrete cijfers toekomstig beleid ontwikkelt. Sint Anthounius van Padua gaat in ieder geval inzetten op verduurzaming van de woningvoorraad met als doel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In 2021 al moet de woningvoorraad in ieder geval zijn voorzien van energielabel B. Tot slot benadrukken zowel Salman als Welzijn het belang van een nieuwe woonvisie en de te ontwikkelen Omgevingsvisie Noordwijk. Waarin de eigentijdse woonvormen en mogelijk nieuwe wooneisen van doelgroepen hun plek zullen moeten krijgen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>