Sluitende begroting gaat ten koste van de reserves | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Van de kant van de oppositie kwamen de nodige kritische geluiden. | Foto: WS
Van de kant van de oppositie kwamen de nodige kritische geluiden. | Foto: WS (Foto: )

Sluitende begroting gaat ten koste van de reserves

  Politiek

De begrotingsdebatten van de gemeente Noordwijk kenden een traditioneel verloop: een tevreden coalitie en een ontevreden oppositie, die beiden stokpaardjes bereden en allen met een groot aantal moties het aangekondigde beleid op onderdelen wilden bijsturen. Daartussen een niet aangenomen motie van treurnis richting het college. Die werd ingediend naar aanleiding van de miljoenenafschrijving van de bouwgrond in Bronsgeest.

De begrotingsbehandeling en het daarbij behorende toekomstig reilen zeilen is gebruikelijk een hoogtepuntje in het politieke jaar. Waar partijstandpunten nog eens kunnen worden geaccentueerd tijdens de inbreng van positieve en negatieve kritieken, veelal geuit door de fractievoorzitters. Het grote aantal fracties in de Noordwijkse gemeenteraad was opnieuw oorzaak van een feitelijk beperkt debat. In de 8 minuten spreektijd welke voor iedere partij, groot of klein, beschikbaar was, bleek geen ruimte te bieden voor interrupties en duidelijke debat over verschillen in politieke opvattingen.


Wel bollen geen ballen

Vanuit de oppositie kwamen zoals te verwachten de kritische geluiden. Met als belangrijkste onderwerp de afschrijving van bijna 11 miljoen. Namens PUUR was het niet Taetske Visser of Gerben van Duin maar Zilker Toon van Tol die direct de toon zette met de karakterisering van het huidige college: 'wel bollen,geen ballen'. Maar ook de PvdA , Groen Links en D66 spraken met afschuw over de keuze voor afboeken en niet bouwen.
Die coalitie liet zich voornamelijk positief uit hoewel ook van die kant de kritische geluiden richting college doorkwamen. De rode draad daarbij was de oproep om vooral duidelijk te maken wanneer er uitvoering gaat worden gegeven aan de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens. De verwachtte heftige kritiek van Lijst Salman op de begroting bleef uit.


NS Station Noordwijkerhout

Jaap de Moor van NZlokaal bepleitte nog eens een betere Oost-West verbinding waaronder een tunnel bij de spoorwegovergang Piet Gijs. Daarbij wilde hij een heus NS-station ter hoogte van de Schippersvaartweg.
Puur waarschuwde nadrukkelijk tegen het voornemen de deuren wijdt open zetten voor gebruik van sociale voorzieningen. Toon van Tol kondigde de onparlementaire motie 'Schop onder de kont' aan. De burgemeester weigerde overigens pertinent die titel uit te spreken. PUUR pleitte voor het volledig overnemen van de 7 sterren-visie die in Noordwijk werd ontwikkeld. De keuze tot beperkt bouwen in Bronsgeest en de bijbehorende administratieve afschrijving van bijna elf miljoen, noemde hij PURE misleiding.


Litanie van lof

Van de kant van de VVD kwam zoals te verwachten een litanie van lof. Fractievoorzitter Van Dormolen riep wel op tot daadkrachten en een concrete uitvoeringsagenda. Hij pleitte opvallend genoeg voor een nieuwe vergaderlocatie zonder geloop maar met de microfoon op tafel zoals in Noordwijk gebruikelijk was. Hij wilde ook, naast aangepaste rondetafelgesprekken, terug naar gerichte commissievergaderingen. Het CDA uitte zich bij monde van Theo Alkemade zorgen over de financiën. Deze stelde opvallend genoeg vast dat, mede door de overigens bewuste keuzes rond Bronsgeest, de lokale algemene reserves wel heel erg teruglopen. Het wensenlijstje noemde hij te groot om op de ingeslagen weg verder te blijven gaan. Hij was positief over de speerpunten zoals deltaplan wonen plus een woonvisie en een herijking van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening.
Fractievoorzitter Louis Koppel toonde zich opvallend genoeg zeer tevreden. Met name omdat een aantal speerpunten van Groen Links wordt omarmd. Hij vroeg om opnieuw naar de afvalstromen te kijken en maatregelen te nemen. Natuurlijk sprak hij kritisch over duurzaamheid, stikstof, CO2 en de energietransitie. Ook hij had kritiek op de keuzes betreffende Bronsgeest. Tot slot riep hij op om heel snel de woonvisie te presenteren.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>