PvdA stelt kritische vragen over kosten en baten in de zorg | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
’De fractie staat op het standpunt dat het college er veel meer boven op moet gaan zitten.
’De fractie staat op het standpunt dat het college er veel meer boven op moet gaan zitten. (Foto: Picasa)

PvdA stelt kritische vragen over kosten en baten in de zorg

  Politiek

Hoeveel gemeenschapsgeld is er inmiddels in verkeerde zakken beland? Dat is een van de vele vragen die gesteld kunnen worden aan de verantwoordelijke lokale politici. Een uitgebreid onderzoek van Follow The Money en de KRO-NCRV lijkt aan te tonen dat het goed mis is met de controles bij grote zorgaanbieders. Geldt dit ook voor Noordwijk?

De onderzoekers concluderen dat er, ook in Noordwijk, onrechtmatig hoge winsten worden behaald door zorgaanbieders. De uitvoering van Wmo en Jeugdzorg blijkt ook in Noordwijk nauwelijks uitvoerbaar. De onderzoekers van FTM spreken van 'zorgcowboys' die zich snel verrijken en heel royaal leven van opbrengsten uit stervensbegeleiding. Omdat verantwoordelijke politici simpelweg geen kans zien om adequaat te controleren. Gehaaide ondernemers maken daardoor dikke winsten. Zo noemen zij de Persoonsgebonden Budgetten een snoepwinkel voor fraudeurs.

Dit alles was reden voor de fractie van Partij van de Arbeid om vragen te stellen aan het college. Deze week kwamen de antwoorden op vragen van de PvdA. Daarbij valt op dat het college zelf nauwelijks verantwoording neemt. Zij haast zich te zeggen dat de inkoop van hulp en ondersteuning WMO is gedelegeerd aan ISD Bollenstreek en dat de Jeugdwet voor rekening is van TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Welke organisaties daardoor verantwoordelijk zouden zijn voor de controles. Het is dan ook niet het Noordwijkse college maar het zijn deze beide organisaties die de antwoorden formuleerden.


Winst maken niet verboden

De ISD merkt op: ' Het is niet contractueel verboden om winst te maken, bijvoorbeeld door een effectieve bedrijfsvoering.' En tevens: een deel van de door de ISD Bollenstreek gecontracteerde zorgverleners valt buiten de scope van het onderzoek van Follow the Money/Pointer.'' Helaas levert de gepubliceerde beantwoording voor de gemiddelde burger nauwelijks duidelijkheid op. De vraag is gerechtvaardigd of de gemeenteraad deze beantwoording mag accepteren. Het gaat immers om grote bedragen gemeenschapsgeld. Opvallend is de opmerking van de ISD: 'een deel van de door de ISD Bollenstreek gecontracteerde aanbieders valt buiten de scope van het onderzoek van Follow the Money/Pointer.' Waarbij de vraag onbeantwoord blijft of hier extra onderzoek noodzakelijk is.

TWO Jeugdhulp Holland Rijnland geeft aan dat winsten divers kunnen zijn in percentages maar dat afwijkingen boven of onder de 4-5 % wel aanleiding kunnen zijn voor verdere analyse en gesprek. Daarnaast staat het vizier ook gericht op de Maregroep. In een memo geeft de directeur daarvan aan: 'Mijn conclusie is dat het onderzoek van FTM/Pointer waarschijnlijk veel schrijnende gevallen aan het licht heeft gebracht, maar dat er te weinig is gedaan om helderheid te krijgen over de cijfers. Zeker in het geval van Mare Groep is dit helaas het geval. De brief geeft' wat betreft Wmo en Jeugdzorg aan dat er zeker nader onderzoek nodig is. Om vast te kunnen stellen of er nog steeds sprake is van kwalitatief goede zorg. Ook wanneer een substantieel deel van het tarief niet aangewend werd voor het bieden van hulp en ondersteuning aan klanten en/of voor de inzet van geschikt personeel.

Desgevraagd laat de fractie van Groen links weten dat zij na het lezen van de antwoorden teleurgesteld zijn. En dat er zeker nog ter verduidelijking vragen zullen worden gesteld aan het college. 'Wij hadden van de verantwoordelijk wethouder een meer proactief beleid willen zien. Ook al omdat dit een moeilijke materie is met complexe financiële structuren.'De fractie staat op het standpunt dat het college er veel meer boven op moet gaan zitten, dat er absolute controle moet komen en dat aanbieders waar nodig keihard moeten worden aangepakt indien zorggeld niet doelmatig en of onrechtmatig worden ingezet. GroenLinks vindt vooral de controle bij ISD een zeer lastig verhaal.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>