Streekvervoer aanpassen met inbreng lokale wensen | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Arno van Kempen, hier naast wethouder Ter Hark, benadrukte dat hij in Noordwijk vooral suggesties kwam ophalen. | Foto: WS
Arno van Kempen, hier naast wethouder Ter Hark, benadrukte dat hij in Noordwijk vooral suggesties kwam ophalen. | Foto: WS

Streekvervoer aanpassen met inbreng lokale wensen

  Politiek

Aan het eind van 2022 moet de provincie Zuid-Holland een nieuwe overeenkomst aangaan met een vervoersbedrijf. Want dan loopt de huidige overeenkomst met Arriva af. Het is de provincie die de verschillende concessiegebieden, op grond van de wet personenvervoer, periodiek moet aanbesteden.

De voorbereiding op deze openbare aanbesteding van de OV-concessie is inmiddels al in volle gang. De 13 gemeenten van Holland Rijnland en 5 gemeenten van Midden Holland, met daarin de steden Leiden, Alphen aan de Rijn en Gouda, krijgen ruim de gelegenheid om nieuwe wensen in te dienen en aanbevelingen te doen. Een grote uitdaging voor regionale en lokale bestuurders. Helaas,de invloed van gemeenten en regio blijkt uiteindelijk beperkt. Het Rijk, de provincie, de NS, concessiehouders, Schiphol en de G4 zijn vooral de bepalende partijen. Maar indien mogelijk wordt met lokale wensen wel rekening gehouden.


Holland Rijnland

Deze week kreeg de Noordwijkse politiek de gelegenheid om de lijstjes aan te bieden aan Arno van Kempen. De wethouder in Teylingen maar op nu bezoek als de portefeuillehouder OV van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Die benadrukte dat hij vooral suggesties kwam ophalen en bepaald nog geen toezeggingen kon doen dat de wensen ook ingewilligd gaan worden.
Hij riep de politiek op om in ieder geval ook een schriftelijke samenvatting aan hem toe te zenden met daarin de opvattingen en wensen van de gemeenteraad van Noordwijk. Hij maakte duidelijk dat er ook van andere gemeenten al veel input is geleverd. Hij stelde inmiddels vast dat er gezamenlijke ambities bestaan op het gebied van verduurzaming, de bereikbaarheid en ook betreffende de versterking van de economische structuur. Met inachtneming van, naast het belang van 19 miljoen reizigers per jaar, natuurlijk ook het belang van inwoners. Hij benadrukte dat er gedurende de 10 jaar zo nodig gewenste of noodzakelijke aanpassingen komen omdat een concessiehouder wel degelijk een ontwikkelplicht heeft.


Lokale wensen

Vanuit de politieke partijen kwamen er vragen en suggesties. De belangrijkste voor Noordwijk blijkt de beperkte maar zo noodzakelijke oost-westverbinding. Maar toch ook nog voor de verbinding in Noordelijke richting werd nadrukkelijk aandacht gevraagd. Van Tol (PUUR) schetste nog eens de niet geweldige verbindingen vanuit Noordwijkerhout en De Zilk. En vroeg om wat intensiever overleg over details op gemeentelijke niveau.
Bas Knapp (VVD) merkte op dat er vooral naar gestreefd dient te worden dat er korte en dus snelle busverbindingen komen richting de diverse NS-stations. Vanuit D66 pleitte Karel van Herwaarde voor aandacht voor bestaande studies. Andere wensen waren aandacht voor elektrisch vervoer en om rekening te houden met Noordwijkse lokale nota 'vervoersbehoefte'.

Natuurlijk kwamen eigentijdse voorzieningen voor passagiers, zoals wifi ter sprake. Ook opperde men de mogelijkheid van 'leenfietsen bij bushaltes'. Wethouder Roberto ter Hark wees erop dat zeker nog rekening wordt gehouden met de inbreng van inwoners op de kernavonden. Waarbij vooral vanuit Noordwijkerhout een belangrijk wensenlijstje kwam.

Van Kempen zei verheugd te zijn met de aandacht voor OV in Noordwijk. Hij was blij dat de lokale kennis van de raadsleden kon worden opgehaald om als input te gebruiken bij het proces.

De wens van snelle aansluiting op de NS-stations wordt volgens hem wel een haalbaar punt, De aansluiting van vertrek- en aankomsttijden van busvervoer op het NS-spoorboekje gaf hij minder kans. De wensen om vanuit de verschillende kernen ook na 22.00 uur frequent busvervoer te gaan verlangen kon hij zich heel goed voorstellen. Maar hij voorzag dat dit niet zo eenvoudig zal kunnen worden aangepast. Omdat door het beperkte gebruik in die daluren, de kosten en de baten teveel uit elkaar zouden liggen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>