Gemeenteraad zoekt boegbeeld met veel ervaring | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
De gemeenteraad sprak zich uit over het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester. | Foto: WS
De gemeenteraad sprak zich uit over het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester. | Foto: WS (Foto: Picasa)

Gemeenteraad zoekt boegbeeld met veel ervaring

  Politiek

Per 1 januari zal er een door de kroon benoemde burgemeester worden geïnstalleerd. Dat wordt dan alweer de zesde eerste burger in deze 21e eeuw. De gemeenteraad hoopt nu op een 'blijvertje' die Noordwijk niet als tussenstation ziet.

Na burgemeester Hans van der Sluis werd Amsterdammer Harry Groen in 2004 door de kroon benoemd als de nieuwe burgemeester van Noordwijk. Toen deze zich in 2011 weer terugtrok kwam er eerst een waarnemer in de persoon van Jan Pieter Lokker. Die werd in 2014 weer opgevolgd door Jan Rijpstra, die aanvankelijk aangaf wel langer te willen blijven. De door de gemeenteraad gewenste fusie leidde voor hem echter tot verplicht vertrek. Inmiddels is dus Jon Hermans -Vloed waarnemend burgemeester van Noordwijk. Al heel snel zal ook zij weer plaats moeten maken voor een door de koning benoemde burgemeester. Hiervoor is nu via een advertentie, de sollicitatieprocedure van start gegaan. De zoektocht naar de perfecte eerste burger kenmerkt zich in een zeer gedetailleerde omschrijving van gewenste kwaliteiten, inzichten en vaardigheden.


Profielschets

Voor de nieuw te benoemen burgemeester is door de gemeenteraad een uitgebreide profielschets opgesteld. Daarbij werd niet over één nacht ijs gegaan. Maar er is vooraf heel breed informatie ingewonnen. Om adviezen, wensen, voorwaarden en soms eisen te verzamelen. Zo werd er aan het college van burgemeester en wethouders, aan enkele buurgemeenten en aan samenwerkingspartners zoals de Veiligheidsregio gevraagdom ook input te leveren.
Heel nadrukkelijk werd daarna aan de eigen inwoners en plaatselijke ondernemers verzocht om mee te denken. Via een speciale enquête kwamen er 721 reacties binnen. Duidelijk werd dat Noordwijkers het van het allergrootste belang achten dat het een burgemeester wordt die vooral niet selectief is ingesteld. Maar een burgervader/burgermoeder is die zich richt op alle inwoners. En daarbij vooral zeer integer handelt en wandelt.


Verbindend

De allerbelangrijkste eigenschap die Noordwijkers graag zien bij 'hun burgemeester' is dat deze zichtbaar aanwezig is en voor iedereen gemakkelijk aanspreekbaar. Men verwacht dat hij of zij altijd boven de partijen staat. Bovendien moet het iemand zijn die 'verbindend' actief is. Ook worden daadkracht en standvastigheid door inwoners als zeer wenselijk eigenschappen genoemd.
De gemeenteraad heeft daar zelf nog een lijstje aan toegevoegd. Zij vinden dat de burgemeester zowel lokaal als naar buiten toe een boegbeeld moet zijn. Hoge eisen worden gesteld aan het invullen van de rol als voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.


Integer

Concreet wordt de sollicitant voorgehouden: 'Als burgemeester kunt u moeiteloos schakelen tussen de verschillende bestuurlijke en ambtelijke gremia van de gemeente. U heeft oog voor gezonde verhoudingen tussen organisatie en bestuur'.
De vereiste basis condities zijn dus: integer,herkenbaar, onafhankelijk,verbindend en vooral ook stressbestendig. Gewenste vaardigheden zijn: Analytisch en strategisch, coachend, relativerend, onderhandelingsvaardig, bestuurlijk sensitief en daadkrachtig en standvastig. Bovendien wordt gevoel voor humor bijzonder op prijs gesteld.


Belangrijke voorwaarden

Er geldt ook nog een aantal belangrijke voorwaarden. Heel belangrijk acht men een zeer beperkt aantal nevenfuncties. Ook verwacht men een relevante politiek-bestuurlijke ervaring op het gebied van het samenbrengen van de gemeenschap, ervaring met de vernieuwing van de werkwijze plus ervaring met betrekking tot de recente nieuwe instroom en bestuursstijl in Noordwijk. De gemeenteraad verwacht bovendien dat de gebruikelijke 6 jaar ambtstermijn volledig wordt uitgediend. Tot slot moet de kandidaat bereid is om zich direct in Noordwijk te vestigen en dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week, onze burgemeester te zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>