Doelstellingen afvalscheiding worden niet gehaald | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: CvdS

Doelstellingen afvalscheiding worden niet gehaald

  Politiek

Het op de juiste wijze en in het juiste stadium scheiden van afval wordt steeds belangrijker geacht. In Noordwijk is men hiermee heel merkbaar actief. Maar er is, zo blijkt inmiddels, nog veel winst te halen. De fractie van GroenLinks wilde van het college weten of op dit terrein ook in Noordwijk de landelijke doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Landelijk is de norm dat per inwoner maximaal 100 kilogram restafval mag worden aangeboden en dat 75% van het afval op de juiste manier moet worden gescheiden. Ook dat papier, plastic en GFT-afval dus apart moet worden ingeleverd. Er is hierbij overigens verschil in de kernen. In het oude Noordwijk wordt alleen plastic verpakkingsmateriaal ingezameld. In Noordwijkerhout en De Zilk gaan naast plastic ook blik en drinkpakken apart. In Noordwijk zijn er milieuparkjes, die op 8 plaatsen in het dorp zijn te vinden. Bovendien is er servicepunt 'Afval loont' in de Stakman Bossestraat. Ook bij de milieustraat wordt het particulier aangeboden afval gescheiden.
Op de 4 gerichte vragen van GroenLinks werd deze week door het college gereageerd. Uit de antwoorden wordt duidelijk dat in Noordwijk nog lang niet kan worden voldaan aan het landelijke ideaal. Zo zit er bijvoorbeeld nog een derde GFT in het restafval. Ook bij plastic (12%), textiel (4-6%), glas (4-6%) en papier (10-13%) valt er nog veel winst te behalen. De landelijke norm voor 2020 blijft dus voorlopig onhaalbaar
B&W verduidelijken nog dat er een grondstoffenbeleidsplan gaat komen, waarin duidelijk gaat worden aangegeven hoe het in de nabije toekomst moet met duurzaam produceren, duurzaam consumeren en het optimaal recyclen van de diverse grondstoffen. Hierover is er in Nederland met de belanghebbende organisaties inmiddels een akkoord om in 2050 volledig circulair te zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>