Raad is niet juichend over honderd dagen | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Jan Janson melde nadrukkelijk moeite te hebben om niet cynisch te worden.
Jan Janson melde nadrukkelijk moeite te hebben om niet cynisch te worden. (Foto: Picasa)

Raad is niet juichend over honderd dagen

  Politiek

Op basis van de speerpunten uit het coalitieakkoord werd door het college van B&W, een tijdelijk en actiegericht programma opgezet. Met de aankondiging om na 100 dagen de behaalde resultaten aan de raad te presenteren.

De 100 dagen zijn inmiddels voorbij en tijdens de raadsvergadering werd besproken wat er tot nu toe werd bereikt. Op basis van de brief van het college aan de gemeenteraad, waarin staat dat het college bijzonder trots is op de nu al zeer concreet bereikte resultaten. Zo zou Noordwijk nu gecertificeerd zijn als 100% Hartveilig, dankzij 7 extra AED's. Verder genoemd als concreet resultaat is het aanstellen van extra BOA's. Naast het structureel wekelijks overleg van politie met jeugd- en jongerenwerker, de straatcontactwerker, de jeugd-BOA's en de gemeente. Bovendien heeft het college inmiddels al de nodige kaders vastgesteld die een basis vormen voor een nog te schrijven Kadernota Parkeren. B&W blijken zeer tevreden, maar kritiek was er ook. Vanuit de coalitie kwamen VVD en CDA met kritische opmerkingen, o.a. over de aanpak onveilige verkeerssituatie, het deltaplan woningbouw en de reparatie van de bestemmingsplannen in voormalig gemeente Noordwijk. Vanuit de oppositie was er eveneens kritiek. Dick Gutlich (D66) noemde het ontbreken van initiatief op het gebied van de woningbouw. Louis Koppel (GL) uitte zich teleurgesteld en was kritisch in brede zin: 'Er zijn verwachtingen gewekt die niet zijn waar gemaakt'. Ook hij noemde de sociale woningbouw en energietransitie. Jan Janson (PvdA) was kort maar krachtig: 'Ik ben er gauw mee klaar. Dit college toont te weinig ambitie. Het lukt me bijna niet om niet cynisch te zijn. Maar ik wil dit niet zijn. Ik laat deze brief dan ook maar ver achter me'.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>