Draagvlakmeting over invoeren van Ondernemersfonds | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Gerben van Duin: 'Het eerder  geschreven coalitieakkoord is kennelijk in beton gegoten’.
Gerben van Duin: 'Het eerder geschreven coalitieakkoord is kennelijk in beton gegoten’. (Foto: Picasa)

Draagvlakmeting over invoeren van Ondernemersfonds

  Politiek

Nogmaals was het Ondernemersfonds onderwerp van politieke discussie. Onderwerp was het in een coalitieakkoord geschreven afspraak dat er geen Ondernemersfonds kon komen zonder dat er een draagvlakmeting zou zijn. Raadslid De Moor (NZL) verwoorde het wel erg simpel: 'De ondernemers mogen het zeggen en we zien wel wat er uit komt'.

De discussie kwam er na het collegevoorstel om als gemeenteraad in te stemmen met het houden van een draagvlakmeting onder ondernemers. Alsmede fiat te geven aan een brief waarin ondernemers worden gevraagd om zich vóór 19 mei uit te spreken 'voor', 'tegen' of 'niet voor of tegen' de vorming van een gemeentebreed Ondernemersfonds.

In de raadsvergadering bleken voormalig wethouder Gerben van Duin (PUUR) en VVD-fractievoorzitter Van Dormolen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Van Duin pleitte hartstochtelijk om het ondernemersfonds in te voeren en wees op het aanvankelijk omarmd compromisvoorstel. Wel invoeren maar dan ondernemers de mogelijkheid aanbieden om actief restitutie van het geldbedrag aan te vragen.

Van Duin sprak van polderen en van steun vanuit belangrijke groeperingen. Met name het Economic Board Bollenstreek had zich even als de georganiseerde ondernemers zeer positief getoond tijdens het overleg met de politiek. Hij hield de raad ook voor, dat het in deze tijd niet meer vol te houden is, dat door in verleden gemaakte en kennelijk in beton gegoten coalitieafspraken, nieuwe en steekhoudende argumenten zomaar ter zijde worden geschoven. PUUR wilde samen D66 en Groen Links een amendering op het collegevoorstel indienen.

Michel van Dormolen zei direct al dat hij Van Duin ging teleurstellen en dat hij het compromis niet zag zitten omdat de Vrije Ondernemers inmiddels dit compromis toch weer hadden afgewezen. Hij vond, samen met een meerderheid in de raad, dat het voor het mogelijk invoeren van een belastingheffing, de enige goede manier is om dat via een strikt anonieme meting te doen. Met slechts de mogelijkheid om voor of tegen te zijn, via het One man, one vote-principe. Hij eiste daarbij ook nog dat de respons 30 % moet zijn en daarbij ook nog eens een tweederde meerderheid beslissend is. Uiteindelijk bleek het coalitieakkoord leidend en werd het compromis dus door de raad afgewezen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>