Noordwijks jongste raadslid kandidaat voor het Waterschap | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Wim Siemerink

Noordwijks jongste raadslid kandidaat voor het Waterschap

  Politiek

kiezen ? De stembiljetten voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen vielen vorige week in de bus. Een vierjaarlijkse mogelijkheid om als burgers invloed uit te oefenen op zaken die gaan over regionale belangen, waarvan het belang van het Waterschap nogal wordt onderschat.

De provinciale verkiezingen en in het kielzog de Waterschapsverkiezingen zijn bepaald niet sexy te noemen.

Men ziet daarbij in zijn algemeenheid een beeld dat wordt bepaald door wat stoffig ogende oude mannen en vrouwen, die via hun partij een baantje krijgen aangeboden als dank voor bewezen diensten. Het is dan ook een algemene opvatting dat jongeren nauwelijks interesse hebben in dit soort daadwerkelijke dagelijkse politiek.

Dat geldt echter bepaald niet voor het Noordwijkse gemeenteraadslid Bas Knapp. De 20-jarige Noordwijkerhouter is de kleinzoon van Hans Knapp, voormalig Noordwijkerhoutse wethouder die eveneens in de Noordwijkse gemeenteraad is gekozen. De jonge politicus Bas Knapp blijkt opvallend ambitieus.

Plaats 4

We spreken met hem omdat hij zich kandidaat heeft gesteld voor de het algemeen bestuur van het waterschap. Hij bezet plaats 4 op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen van 20 maart in het Hoogheemraadschap van Rijnland. En onze eerste vraag is of hij voldoende tijd heeft om dit naar behoren te doen naast zijn studie en het raadslidmaatschap. "Juist als student kan ik mijn tijd flexibel inzetten", zegt hij.

Bas legt uit dat er zes vergaderingen per jaar zijn en dat er 30 bestuursleden zijn waarvan er negen vertegenwoordigers zijn van de Kamer van Koophandel, de landbouworganisaties en de natuurterreinen.

De anderen zijn ingezetenen die op basis van politieke partijen worden gekozen.

Op de vraag waarom hij zich kandidaat wilde stellen antwoordt hij dat hij geïnteresseerd is in de drie kerntaken van het Waterschap en noemt naast de waterzuivering, de veiligheid en dijkbewaking en de peilbesluiten. Dat laatste omdat een belangrijk deel van het gebied Rijnland onder de zeespiegel ligt. En daarbij is bijvoorbeeld in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer de verzilting in toenemende mate een probleem.

Zakelijke aanpak

Bas Knapp zegt veel nadruk te willen leggen op de kerntaken van het waterschap, waarbij duurzaamheid een steeds belangrijke rol gaat spelen. Maar hij benadrukt: "Het gaat bij duurzaamheid natuurlijk om ambitie en die is er bij mij heel nadrukkelijk ook.

Maar daarnaast mogen we de realiteit niet uit het oog verliezen en moet vooral de doelmatigheid van genomen besluiten langs de meetlat worden gelegd."

Hij staat dus heel duidelijk voor een zakelijk aanpak bij de bestuurlijke opdrachten. En dat is niet vreemd als blijkt dat zijn beide ouders in het dagelijks leven, ieder met een eigen specialisme, als ondernemers actief zijn of zijn geweest.

Hij ziet ook de voordelen van de combinatie met het raadslidmaatschap. En zegt nooit overwogen te hebben om dit raadslidmaatschap op te zeggen. "Als je op een lijst gaat staan dan moeten mensen er van uit kunnen gaan dat je het ook gaat doen", zegt hij met overtuiging.

Betaalbaar

Over de reden om voor hem en dus voor de VVD te kiezen komt de uitleg al even overtuigend.

"De linkse partijen willen meer dan alleen de kerntaken van een waterschap gaan uitvoeren en dat heeft financiële consequenties. Ik wil die kerntaken waarbij we nadrukkelijk zoeken naar een duurzame oplossing. Die tegelijkertijd gewoon goed betaalbaar blijft. We geven namelijk jaarlijks al bijna 200 miljoen euro belastinggeld uit. Dat is veel geld en daar moeten we verantwoord mee omgaan."

Over de waterhuishouding zegt hij dat hij met veel belangstelling de discussie rond de Parallelboulevard volgt.

Omdat dit project voor een heel belangrijk deel door Hoogheemraadschap Rijnland wordt betaald. Het Noordwijkse raadslid hoopt op veel steun van uit Noordwijk en omgeving te kunnen rekenen omdat in onze mooie bollenstreek veel bedrijven afhankelijk zijn van een goed functionerend waterschap.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>