Aanpassing ambtelijke werkwijze gaat 4 jaar duren | Noordwijkerhoutsweekblad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225506&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Picasa
fusie

Aanpassing ambtelijke werkwijze gaat 4 jaar duren

  Politiek

fusie ♦ Deze week kwam in Noordwijk de raadsgroep bijeen om met elkaar de vorderingen te bespreken. Want op 1 januari moet een nieuwe gemeenteraad, met opnieuw een nieuwe werkwijze en , gesteund door een nieuwe ambtelijke organisatie, leiding gaan geven in de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat men hier klaar voor is kan niet met overtuiging worden gezegd. Daarvoor zijn er nog te veel onduidelijkheden.

De raadsgroep bestaat uit fractievoorzitters van alle bestaande partijen in beide gemeenteraden. Die zich gesteund weten door de stuurgroep, waarvan de wethouders Van Duin (Puur) en Bilars (VVD Noordwijkerhout) en de beide burgemeesters, deel uitmaken. Burgemeester Rijpstra was afwezig en de voorzittershamer was niet zoals gebruikelijk in handen van Taetske Visser (PUUR) maar van Marc Cramer (Doen). Die heel duidelijk een wat ruimere manier van leiding geven bleek voor te staan.

De centrale persoon was deze avond de toekomstig gemeentesecretaris C. Hof. Deze kon de vergadering zeggen dat alle ambtelijke medewerkers inmiddels een plaatsingsbrief hebben ontvangen en zekerheid hebben over hun functie bij de nieuwe gemeente Noordwijk. En ook dat de verbouwingen en herindelingen in beide gemeentehuizen zijn aanbesteed en vergunt aan 3 bedrijven. Zij hebben de opdracht om de inrichting in vorm en kleur zo te maken dat het aansluit bij de duinen.
De heer Hof voorzag tijdelijk een schuifspel met werkplekken. Hij gebruikte de vergelijking van de slappe Bouillon van nu en een stevige erwtensoep als alles is gerealiseerd. Maar hij vreesde wel dat dit mogelijk 4 jaar tijd gaat kosten. Omdat de totale organisatiestructuur verandert een er verwacht wordt anders te denken, worden er teamcoaches ingezet die samen met niet minder dan 3 directeuren het veranderingsproces gaan begeleiden.


Risico's

Na vragen vanuit de vergadering van Janson (PvdA) en Alkemade (CDA) werd duidelijk dat er nog heel veel onduidelijk is. Zoals het invullen van vacatures, de ruimte voor het aannemen van ambtenaren met een arbeidsbeperking alsmede de informatie naar de inwoners en de dienstverlening. De projectleider moest toegeven dat er op het gebied van de continuïteit in de processen wel grote risico's liggen. Over de dienstverlening wordt nu gezamenlijk nagedacht en moet vervolgens nog helemaal van de grond komen.
Vanuit de raadswerkgroepen was weinig nieuws te melden. Alkemade (CDA) had wel aanmerkingen over de reserves personeelskosten. Vanuit huisvesting kwam de mededeling dat De Duinpan nog niet operationeel zal zijn,de stoelen voor raadsleden is nog een probleem. En belangrijk geachte autovideosysteem lijkt niet op tijd klaar te zijn. Vragen waren er over de nieuwe manier van werken voor de gemeenteraad. Zo wordt opnieuw getracht om met parallelsessies te gaan vergaderen. Verwonderlijk, omdat dit eerder in Noordwijk volkomen onwerkbaar bleek te zijn.


Integriteit

De inwoners die inspreken wordt straks wel een enorme beperking opgelegd als het aan de werkgroep ligt. Er kwam een advies om insprekers maximaal 2 minuten de tijd te gunnen.
Discussie ontstond er bovendien over integriteit. Dick Gutlich (D66) deed een oproep aan de burgemeester om vooral bij iedere kandidaat-wethouder vooraf de integriteit te toetsen. Dit als voorschot op het besluit van minister Ollongren. Zij wil de Gemeentewet wijzigen om de lokale democratie te versterken en aanhoudende bestuurlijke problemen betreffende integer handelen tegen te gaan.
Een probleem zou ook nog zijn op welke manier de raad het debat gaat voeren. Heel onduidelijk of dit nu wel of niet zal gaan via heen en weer geloop naar katheder en interruptiemicrofoon. Heel onduidelijk was bovendien een discussie over het inzetten van het aantal commissieleden.
Naast het al genoemde beperken bij inspreken zou ook hier het benutten van geïnteresseerde inwoners aan banden moeten worden gelegd.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225506&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>