Nieuwe locatiedirecteur Prof. Dr. Leo Kannerschool
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: pr

Nieuwe locatiedirecteur Prof. Dr. Leo Kannerschool

  Onderwijs

regio • Per 1 januari gaat de huidige locatiedirecteur van de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan in Oegstgeest, Douwe Splinter, met pensioen. Vanaf augustus 2011 gaf hij leiding aan deze dynamische school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Hij geeft het stokje door aan Anika Remerij, die hiervoor als adjunct-directeur aan het Katwijkse Andreas College verbonden was.

Met pijn in het hart neemt Douwe Splinter afscheid van de school én de leerlingen waarvoor hij zich met hart in ziel heeft ingezet, en waarvoor hij met een prettig soort onverschrokkenheid allerlei activiteiten en mogelijkheden wist te realiseren. Zo was hij voortrekker in het proces om de Kannerschool-leerlingen daadwerkelijk vmbo-eindexamen te laten doen, en beijverde hij zich ervoor dat de bovenbouw-leerlingen leerden zelfstandig naar school te komen, zonder gebruik te maken van een taxibusje. Ook zette hij zich met niet aflatende gedrevenheid in voor het vinden van leer- en stageplekken buiten de school, om zijn leerlingen zoveel mogelijk met de buitenwereld in aanraking te brengen en op te leiden voor een plek in de maatschappij.

“Het zijn inderdaad bewogen jaren geweest, met als constante factor een jaarlijkse forse groei van het leerlingenaantal. Toen we onze intrek namen in dit gebouw, in 2008, hadden we tachtig leerlingen. Nu zijn dat er meer dan driehonderd.” De groei had tot gevolg dat er de laatste jaren ook veel tijd en energie is gestoken in de zoektocht naar een nieuw gebouw, al dan niet op dezelfde locatie. “Helaas is daar nog steeds geen definitief zicht op.”

Toch is Douwe Splinter tot en met de laatste dag met heel veel plezier naar zijn werk gegaan. “Je moet altijd positief zijn, kansen zien, en verder kijken.”

Hij is blij dat hij in Anika Remerij een even ‘onverschrokken’ opvolger heeft met dezelfde energie die hij van zichzelf kent. “Ze weet wat ze wil en zal daar ook voor gaan. Daar ben ik erg blij mee!”

Remerij, op haar beurt, voelt zich op haar plek op de Kannerschool. “Ik ben blij dat ik mij directeur mag noemen van deze fantastische school. Douwe Splinter heeft hier met veel passie en plezier leidinggegeven. Mooi dat we de afgelopen maanden de tijd hadden om veel over de Kannerschool en zijn geschiedenis te praten. Mede door deze fijne overdracht kijk ik, samen met het team, uit naar een mooie toekomst voor onze leerlingen. Ik vind het belangrijk dat onze leerlingen weten dat ze ertoe doen en wij ze zullen helpen om te slagen in de samenleving.”

Meer berichten