Ingekomen mail: 'Vaarwel Noordwijkerhout' | Noordwijkerhoutsweekblad
Logo noordwijkerhoutsweekblad.nl
Foto: Corrie van der Laan

Ingekomen mail: 'Vaarwel Noordwijkerhout'

  Ingezonden

brievenbus ♦ Van André Duivenvoorden ontving de redactie onderstaande mail:

"Noordwijkerhout bestaat al 8 eeuwen. Het dorp rond de Witte Kerk groeide uit tot 17.000 inwoners. Nortich in den Houte, nu Noordwijkerhout, overleefde Middeleeuwse oorlogen, de pest, cholera en tyfus, de 80-jarige oorlog, de Beeldenstorm, Franse overheersing, dominante dorpspastoors, een verdwaalde dominee, Toop van Na en twee wereldoorlogen. Overleven gold in die eeuwen ook voor Nortich, nu Noordwijk.

Nooit in die eeuwen was het noodzakelijk dat Nortich in den Houte en Nortich moesten fuseren. Thans moet het gebeuren. Binnen een jaar moet de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout verwezenlijkt zijn. Dat gaat in vele opzichten niet lukken, maar 1 januari 2019 valt Noordwijkerhout onder de gemeente Noordwijk. Men meent dat een jaar genoeg is om te komen tot de Gemeente Noordwijk Ongetwijfeld wordt achter de schermen hard gewerkt om allerlei zaken te realiseren, maar ik heb mijn twijfels over het tijdsbestek van een jaar.

Er zijn evenveel wetenschappelijke onderzoekers die aantonen dat fusies tussen gemeenten vaak ondoordacht, onnodig en financieel duur uitpakken, als deskundigen die aantonen dat fusies wel goed uitpakken.

Dat eerste geldt volgens mij voor de fusie tussen Noordwijkerhout en Noordwijk. De voorbereiding voor de fusie is kostbaar. Ik zou wel eens willen weten wat het totaalbedrag is dat in 2018, voorbereidingsjaar fusie, wordt uitgegeven. Veel geld verdwijnt in bodemloze putten. Straks komt er een duur nieuw gemeentehuis. Het lijkt erop dat de fusie kost wat kost gerealiseerd moet worden, en de nadelen niet meer gezien worden.

Ik vrees voor lijken die straks uit de onbetrouwbare Noordwijkse politieke kasten vallen en waaraan ons dorp moet meebetalen. Van recente datum noem ik de toestand rond de foutieve bestemmingsplannen in Noordwijk. Ruim 1 miljoen euro werd betaald aan drie onderzoeksbureaus die de gang van zaken rond de bestemmingsplannen in kaart moesten brengen. Ik vrees voor de Noordwijkse gemeentepolitiek waarin politieke belangen ondergeschikt gemaakt worden aan persoonlijke belangen, en waar men zo op de man of vrouw speelt.

Ik houd van mijn dorp. Niet vreemd. De eerste Duivenvoorde die in Noordwijkerhout geregistreerd werd, was mijn overgrootvader Arij Janz. Duijvenvoorden in 1650. Ik ben nu 64 jaar, blij dat ik geboren en getogen ben in Noordwijkerhout. Vindt u het emotionele niet opwegen tegen het zakelijke? Kan zijn. Feit is dat de mentaliteit van Noordwijkerhouters niet strookt met die van Noordwijkers. Ook In Noordwijk zelf zijn de `Binners` het al decennia oneens over onderwerpen met de `Zeeërs`.

Mijn zoon is actief binnen een politieke partij. Hij is voor de fusie. Als hij gekozen wordt in de raad moet hij Noordwijkerhoutse belangen verdedigen. Zo niet, volgt onterving!

Ach, over enige tijd zijn de huidige generaties verdwenen en weten de toekomstige generaties niet beter dan dat Noordwijkerhout en Noordwijk samen vallen onder de gemeente Noordwijk. Groene plekken tussen Noordwijk en Noordwijkerhout zijn dan door huizenbouw aaneen geklonterd.

Maar... als men VVSB wil laten fuseren met SJC en V.V. Noordwijk, pleeg ik een coup, laat ik de gemeenteraad in het gevang zetten in de toren van de St. Jeroenskerk. Ook zoonlief als hij dan in de gemeenteraad zit!

Op 1 januari 2019 de vlag halfstok hangen? Misschien."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225509&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225507&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=noordwijkerhoutsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=221,219" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>