Afbeelding
Foto: PR

Herrie in de tent

Column

Opnieuw ophef in de Noordwijkse politiek. Geloof het of niet, ik heb lang geaarzeld om er aandacht aan te besteden, want mijn doelstelling is toch positief te zijn door de politiek kritisch te beschouwen en daardoor mensen aan het denken te zetten. Maar de tweestrijd in de lokale partij NZLokaal, mag ik ook weer niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus aandacht voor ‘Herrie in de tent’.

Nu weten we al dat sinds het ontstaan van lokale partijen er slechts zelden continuïteit kan worden geboden. Want in de strijd om de macht vecht men elkaar traditioneel al snel de tent uit, omdat normbesef en dossierkennis ontbreken en bijzaken als hoofdzaken en hoofdzaken juist als bijzaken worden beschouwd.

Deze week waren het bestuurders van NZLokaal die vanuit machteloosheid en frustratie de aandacht naar zichzelf toe trokken. En niet discreet maar juist met de nodige publieke herrie even belangrijk wilden zijn. Veroorzaakt door de politieke keuzes die in democratische meerderheid door de fractie werden gemaakt en niet zouden stroken met eigen opvattingen.

Los van de details gaat het om de vraag of partijbestuurders zich tussentijds nadrukkelijk mogen bemoeien met de politieke koers die de fractie wil varen. Hierbij even de letterlijk mening van de fractie van NZLokaal in een persverklaring: ‘Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een bestuur moet besturen en de fractie gaat over de politieke inhoud en keuzes. Naar analogie van het voetbal: het bestuur zorgt voor de faciliteiten en onderhoud van de velden en de fractie speelt de politieke wedstrijd.’

Nu is het in het voetbal zeker zo dat bestuurders of hun vertegenwoordigers verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de teams. En dus kunnen zij, als spelers zich in de ogen van deze bestuurders tijdens de wedstrijd misdragen, die spelers direct uit het veld laten halen en per direct mogelijk ook schorsen. En hierdoor gaat de vergelijking die de fractie maakt dan ook mank. Bij politiek gaat het om de democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Niet het bestuur stelt de fractie samen, maar feitelijk is het de kiezer. De voor iedereen duidelijk zichtbare voordracht van een bestuur betreffende de samenstelling van de fractie, de kieslijst, kan door de kiezer worden genegeerd en er kan via voorkeur wijziging in worden aangebracht. Conclusie: de macht behoort toe aan de al dan niet deskundige kiezer. En omdat de kiezer voorlopig nog even volledig buitenspel staat kan de volksvertegenwoordiger dus op een eigen democratische manier politiek bedrijven. Ook tegen de zin van bestuurders in. Je onmacht vervolgens in het openbaar ventileren is bepaald niet chique. Dat vertroebelt de democratie, beschadigt de politiek in het algemeen en je eigen club in het bijzonder. Bestuurders die zichzelf belangrijker achten dan de club mogen natuurlijk opstappen. Maar naar mijn mening wel met stille trom. In het belang van de club. Jawel, ook als het om de Schelft gaat.

Uit de krant